12 wrz 2012

Epic Armageddon Orks vs AM


Epic Armageddon Battle Report 3k pts

Tekst Polski  / Text in English
Orks:
Gargant
Huge warband (18x boyz, 6 x grot , 6x noob)
2x Blitz brigade ( 7 gunwagon, 1 oddboy)
Big kult of speed ( 16 motocykli)
Big kult of speed ( 16 warbugies)
Mekboy Stompamob(4x stompa, 5 x dred, 3x killa kan)
Epic Armageddon 3000 pts Orks vs Adeptus Mechanicus

Adeptus Mechanicus:
Warlord Titan
Reaver Titan
Super heavy tank company (3 tanks)
2x Artillery detachment(3x basilisks, 3 x Bombard)
Skitarii (9x Skitarii, Tech priest + 3x Leman Rus support)

START


Stompy i Warband na garnizonie przy "moich" 2 znacznikach.

I garrison the Stompa mob on the right flank and the Warband in the middle of the table.
I


Pierwsza tura ja wygrywam inicjatywę i próbuję ruszyć stompy, niestety nie udaje się aktywacja więc decyduje się na ruch do przodu.

Round One, I win the initiative and try to advance with the Stompa mob. The activation fails so I decided only to move forward.


Artyleria (bazyliszki) ostrzeliwuje warbanda bez większych szkód.
Borsuk przechwytuje inicjatywę i strzela w mojego garganta ze swojego warlorda  zbijając jedną z moich tarcz.

Basilisk artillery shells down the warband but does not inflict big damage.
Brsuk retains the initiative and shoots at my Gargant with his  warlord knocking down one of my shields.Ruszam lewym blitz brigade i ostrzeliwywuje reavera.

I activate my left Blitz brigade, advance and shoot at the reaver ( no damage dealt).

Bombardy nawalają po warbandzie zadając spore straty.
Reaver oddaje blitz brigade z 8 czołgów zostają 3 które nie zrobią już nic do końca rozgrywki.

Bombards hit the warband doing some heavy damage. Reaver shoots at the blitz brigade and kill 5 out of 8 tanks, the brigade is broken and will not rally in this game.Gargant chowa się za budynkiem.

Gargant hides behind a building.
Ciężkie czołgi strzelają do stompa  mob zabijając 3 kany i 1 dreda.

The heavy tanks shoot at the stompas killing 3 killa kans and one dread


Drugi blitz podjeżdża za stompa mob i ostrzeliwuje ciężkie czołgi zadając jedną ranę.

The second blitz moves behind the stompas and fires upon the heavy tanks inflicting 1 woundSkitrani strzelają do warbanda nie zadając większych obrażeń.
Warband chowa się po budynkach.
Motocykle pędzą do  przodu i zajmują pozycje na górce.

Skitarii fire at the warband but do no damage..
Warband hides in buildings.
Warbikes rush forward and take up positions on the hillside.
Warbugies nie aktywują się więc wykonują przegrupowanie.

Warbuggies fail to activate and decide to regroup.


II


Wygrywam inicjatywę i wykonuję assault motorami na reavera. Zadaje mu kilka ran (zostaje mu się chyba jedna) i zmusza do ucieczki ( pozostanie już nieaktywny do końca rozgrywki). W wyniku tej akcji sam tracę tylko jeden motocykl.

I win the initiative and assault the reaver with my warbikes. The assault ends with my victory one warbike lost and several wounds dealt to the reaver ( I think he is left with only one wound). Thanks to this assault the reaver will be unable to rally until the end of the gameBlitz brigade rusza pędem do przodu i ostrzeliwywuje tytana Warllorda niestety nieskutecznie

Blitz brigade doubles forward and shoots at the warlord, unfortunately they do no damage.Ciężkie czołgi ostrzeliwują stompy oddził zostaje złamany ( udaje mu się zebrać pod koniec tury)

The heavy tank company fire upon the Stompa mob. The mob becomes broken and runs away in fear ( they are able to rally at end of turn ).


Ostrzał z bazyliszków oraz Warlorda (któremu na szczęście  nie udaje się aktywacja i ostrzeliwywuje blitzów tylko z jednego działa i drugiej rakiety ( złamanie zasad)) . Ponieważ uznajemy że wszystko co jest pod znacznikiem zostaje automatycznie trafione (kolejny błąd) z oddziału pozostaje kilka czołgów które tak samo jak ich poprzednicy nie zrobią już w tej grze nic więcej.


Fire from basilisks and Warlord titan ( who fails his activation and is only  able to fire part of his weapons) eliminates 6 tanks from my right blitz brigade.


Horda przemieszcza się w stronę skitranych i zajmuje pobliski budynek ostrzał z wielu dział  kończy się zniszczeniem jednego Leman Russa.

Warband moves towards the skitarii and takes over a nearby building. From that stronghold they fire from all their cannons and are able to kill one support Leman Russ
Bombardy i Skitrani ostrzeliwują motocykle niszcząc 90% oddziału, złamane resztki uciekają w popłochu.
Moim łazikom udaje się aktywacja pędzą na potrójnym gazie aby zająć dogodne pozycje strzeleckie

Bombards and Skitartt destroy 90% of my warbikes, the broken remains flee in terror and never return.
My Warrbugies activate and rush forward to the enemy table edge. 
III


Przegrana inicjatywa pokrzyżowała większość moich planów na tę rundę.
Skitrani wykonują ruch i ostrzał łazików zabijając 2 jednostki, Borsuk przechwytuje inicjatywę i wykonuje ten sam rozkaz warlordem ...


Round three started with loss of initiative which was very bad.
Skitarii advance and shoot at my Warbugies killing 2 of them. Borsuk retains the initiative and repeats the same action with his Warlord ...
...redukując przy tym moje łaziki do 6 sztuk ( które oczywiście nie zdołały się zebrać do końca rozgrywki)

... reducing my Warrbugies to 6 units ( which of course are unable to rally until the end of the game)

Aktywacja Garganta: ruch( dzięki któremu zajmuję znacznik na stronie Borsuka) oraz ostrzał Warlorda w wyniku którego znikają 4 jego tarcze.
Przechwycenie inicjatywy przez Stompy szarża(pozostawiam jedną jednostkę z tyłu aby zdobywała znacznik) i ostrzał ciężkich czołgów

Gargant moves forward ( thanks to this action I controll the objective on Borsuks side ) and fire on the Warlord knocking down 4 of his shields. Stompas Retain the initiative and double up and fire on the heavy tanks ( one stompa stays behind to controll the objective on my side of the table).


Zadałem w sumie 3 obrażenia, 2 czołgi ledwo zipią i cały oddział jest na skraju załamania.

Rozciągam Hordę na lewym skrzydle tak aby była w stanie kontrolować dwa znaczniki i trzymanie kciuków aby wytrzymali ostrzał artyleryjski.


The hit total is three, two tanks are barely moving and the whole company is on the edge of panic. 
The horde spreads out on the left flank to controll two objectives, after this move I keep my fingers crossed for them because here comes Borsuks artillery...


Mój chytry plan się udaje i pod koniec tury 3 osiągam taktyczne zwycięstwo ( z którego nie jestem zadowolony ze względu na poniesione straty).

My cunning plan works and at the end of turn 3 I achieve a tactical victory ( of which I am not very happy due to large losses ).

W tym momencie zakończyliśmy oficjalną część rozgrywki i kontowaliśmy wesołą strzelaninę ...
At that time we decided to finish the official part of the game and continue on with a happy shootout ...

Z jej ciekawszych fragmentów:
udało mi się wyeliminować 2 ciężkie czołgi i mocno ranić trzeci

From its more interesting fragments:
I was able to eliminate 2 heavy tanks and heavily wound the third one.


Nastąpiło widowiskowe acz nieroztrzygnięte starcie garganta z warlordem

There has been a spectacular showdown between the gargant and the warlord.

Wnioski


Błędy przy budowie armii przez borsuka ( więcej niż 1 rakieta)
Błędy przy artylerii (znowu ! )
Błędy przy rozliczeniu trafień w machiny wojenne ( znowu!)
Budynki mimo że papierowe naprawdę się spisały ( niektóre mają za krótkie dachy i wymagały ich dosztukowania ale poza tym naprawdę polecam)

Zabawa była przednia, miasto się sprawdziło szkoda tylko że znowu tyle błędów popełnionych ;(