29 mar 2013

Epic Armageddon "Dedal"

Kolejne sprawozdanie z bitwy odbytej między orkami a Adeptus Mechanicus.
Another battle report between Orcs and Adeptus Mechanicus

Kryptnim operacji "Dedal", dlaczego? Odpowiedź prosta pierwszy raz postanowiliśmy wykorzystać w naszych manewrach lotnictwo a ponieważ żaden z samolotów nie rozbił się sam z siebie nie wypadało nazywać jej Ikarem ;)

The codename for this operation is "Dedal", why? The answer is quite simple, this was our first battle in which we used aircraft units and since none of them crashed on thier own it was inappropriate to call it Icar ;)


Jest to ostatnia bitwa jaką rozegraliśmy w podziemiach mojego akademika. Niestety nie zapisałem nigdzie jej przebiegu i nie jestem w stanie odtworzyć jej przebiegu będzie musiała wam wystarczyć fotorelacja. Mogę jedynie powiedzieć że orkowie zwyciężyli ;)

It was the last battle that we played in the basement of my dormitory. Unfortunately I did not write down its sequence and therefore I am unable to recreate it's flow. You will have to settle with just its photos, I can only say that the orcs won ;)