5 maj 2014

Epic Armageddon - zasady lotnictwa

Celem lepszej promocji systemu i zachęcania ludzi do wkręcenia się w niego jakiś czas temu zacząłem tłumaczyć zasady z angielskiego na nasze. Tutaj znajduje się ściągawka z głównych zasad która według mnie zawiera 90% najważniejszych rzeczy - nie zwalnia rzecz jasna z czytania podręcznika ;)

Ponieważ trzeba się rozwijać na ten Pyrkon (jak już pewnie widzieliście) przygotowałem iście Epicką bitwę tym razem na planszy poza piechotą pojazdami i machinami wojennymi obie strony wystawiły również jednostki latające!

Aby graczom łatwiej było ogarnąć jednostki latające każdy z nich otrzymał taką oto ściągawkę z zasadami lotnictwa (wydrukowaną na rewersie ściągawki zasad ogólnych).

---

Formacje powietrzne nie mogą być złamane poprzez blast markery. Formacje powietrzne otrzymują BM tak jak inne formacje (ostrzał utrata jednostek) oraz dodatkowo otrzymują jeden BM za każdym razem gdy opuszczają planszę używając nie swojej krawędzi mapy.
Każdy Bm utrudnia o 1 aktywację oddziału, w przeciwieństwie do formacji naziemnych ten ujemny modyfikator kumuluje się.
Aby pozbyć się BM formacja musi przez jedną turę pozostać w bazie( nie wykonywać żadnej akcji) pod koniec tej tury zdejmuje się z niej wszystkie BM

Rozkaz
Efekt
Przechwycenie
Tylko dla myśliwców i myśliwco-bombowców. Zaczynając od swojej krawędzi przemieść formację zgodnie z zasadami jej ruchu i zaatakuj wrogą formację latającą. Pod koniec tury wykonaj ruch powrotny.
Atak naziemny
Zaczynając od swojej krawędzi przemieść formację zgodnie z zasadami jej ruchu i zaatakuj wrogą formację naziemną. Pod koniec tury wykonaj ruch powrotny.
Patrol
Tylko dla myśliwców i myśliwco-bombowców.
Po zdaniu testu na aktywację umieść formację przy swojej krawędzi stołu. Gdy przeciwnik wykona rozkaz ataku naziemnego masz możliwość spróbować przechwycić jego atak zanim będzie miał szanse go wykonać.
1)Atakujący wykonuje ruch i ustawai swoje maszyny do bombardowania.
2)Patrolujący wykonuje ruch i ustawia swoje maszyny do ataku nadlatujących
3)Rozpatrywany jest atak patrolującego
4)Rozpatrywany jest ogień Flak
5) Rozpatrywany jest nalot


Jeden patrol może przechwytywać jeden nalot.
Jeśli jednostki patrolujące nie przechwyciły żądnego nalotu mogą przenieść rozkaz patrolu na następną rundę.
Spocznij
Formacja nie może wykonać żądnej akcji w tej turze. Formacja powietrzna której nie powiodła się aktywacja musi wykonać ten rozkaz.

Ruch powrotny oznacza wycofanie formacji latającej zgodnie z jej możliwościami manewrowymi przez którąkolwiek krawędź stołu.

Myśliwce mogą wykonać jeden zakręt o 90 stopni co 30 cm ruchu, kąt skrętu bombowców jest o połowę mniejszy (45 stopni). Myśliwco-bombowce skręcają jak bombowce podczas ataków naziemnych i powrotów z tych ataków w innych wypadkach skręcają jak myśliwce.


Formacja powietrzna zamiast atakować może spróbować wykonywać uniki, uzyskuje wtedy jeden armour save z wartością 4+.

Wersja 1.0
---

W przyszłości na pewno zasady te doczekają się ładniejszej oprawy graficznej a może nawet diagramów z przykładowymi ruchami powrotnymi bo to sprawia ludziom najwięcej problemów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz