30 maj 2016

Epic Minigeddon - Pyrkon 2016 [ PL/EN ]

Na początek kilka zabaw z wzbogacaniem zdjęć

Lets start of by showing a bit of enriched pictures
Ze względu na zawirowania figurkowe Epic na Pyrkonie odbywał się pod znakiem Minigeddonu. Przygotowany scenariusz będzie musiał poczekać na inną okazję. Korzystając z doświadczeń poprzednich lat byłem przygotowany na taki obrót spraw i uraczyłem chętnych graczy szybką partią Minigeddonu.

Due to the turbulence with miniatures the Epic event on Pyrkon turned out to be a Minigeddon event. The prepared scenario will have to wait for a different occasion. 

W dość mocno zurbanizowanej części miasta starły się ze sobą siły imperium oraz orkowie (te dwie armie stały się moimi pokazowymi siłami, będzie je trzeba niedługo zmienić gdyż zaczynają się robić nudne).

In an urban environment an orkish outrider band clashed with an imperial guard force (the two armies are my demo forces, I will need to change them because they are becoming a bit dull)


Jak co roku wokół stołu zbierały się małe grupki zainteresowanych pytających co to za system, jak w niego wejść, "czy ktoś w to jeszcze gra". Jak co roku gdy próbowałem zrobić im zdjęcie szybko rozpierzchły we wszystkich kierunkach, byle by tylko nie załapać się na nie.

Each year the Epic event is very popular with passing observers, there are a lot of questions about the minis, the system, potential players and so on. Unfortunately each year when I try to do a picture of the interested people they seem to scatter and run as if I was stealing their soul or something ...


Stompy szykują się do szturmu na imperialne czołgi.
Stompas prepare for an assault


Rough riders'i wpadają w orkową chordę i zadają ogromne straty. Walka w zwarciu jest szybka i brutalna mimo naturalnej przewagi orkowie padają pod ciosami lanc zalewając chodnik zieloną posoką

Rough riders charge into the ork warband and decimate it! The battle is quick and brutal, despite the advantage of numbers the orks fall and flood the street with green blood.


Na placu boju zostaje ostatni z Rough Riderów, zwycięstwo nie przyszło tanio.

Only one Raider remains, victory did not come cheap.


Orkowe resztki musiały ratować się ucieczką,

Ork survivors flee.


Stompy eliminują imperialne czołgi bez jakichkolwiek strat własnych

Stompa's charge and eliminate the imperial armor.


Koniec tury drugiej nie zapowiadał się dla orków zbyt dobrze, z trzech złamanych oddziałów udało się zebrać tylko jeden.

End of round two did not end well for the orks, only the bike squad managed to regroup.


Końcówka tury trzeciej nie dała żadnego rozwiązania, żadna ze stron nie miała wystarczająco dużej przewagi aby ogłosić zwycięstwo nad drugą. Orkom udało się zebrać oddział swoich czołgów więc w turze czwartej mieli by zdecydowaną przewagę nad przeciwnikami jednak ze względu na porę powrotów postanowiliśmy rozgrywkę zakończyć remisem w tym momencie.

End of turn three did not provide any results, neither of the two fighting sides was able to claim victory over the other. The orks were able to regroup their tank unit giving them a bit of an advantage for round four but because of the time we called the game a tie.


Pomijając zamieszanie figurkowe i zmiany ad hoc punkt można zdecydowanie zaliczyć do udanych. Jeśli w przyszłym roku znalazło by się kilku zainteresowanych, chętnie poprowadził bym turniej w tym formacie, przy tak małych siłach mógłbym zapewnić co najmniej kilka armii.

Despite the miniatures confusion and ad hoc changes the event can be announced a success. If there would be more interested participants I would love to run a minigeddon tourney, with my minis alone I could easily provide several armies.

Cała galeria

More pictures from the event

22 maj 2016

15mm ReyCast terrain [ PL/EN ]

Aby urozmaicić nieco pole bitwy zamówiłem u ReyCast'a trochę 'przeszkadzajek' w skali 15mm. Konstrukcje te były pierwszymi które wykonywał w tej skali ale nie przeszkodziło mu to w wykonaniu kawałka naprawdę solidnej roboty!

To add a little variation to my battlefields I ordered some terrain from RayCast. These constructions were the first he made in 15mm but that did not prevent him from making a really solid piece of work!

Latarnie jakie są każdy widzi, wysokie z elementem świecącym na końcu (na Pyrkonie mieliśmy stół tuż przy oknie, światło padające z niego na latarnię nadawało niesamowity klimat, jakby faktycznie świeciły).

Lanterns: everyone sees how they work - during  Pyrkon we had a table right by the window, the light  from the window bouncing off the lantern gave an amazing atmosphere, as if it was really glowing

Blokady drogowe: mój osobisty faworyt! Takie rzeczy powinny być na każdym stole bitewny, wszędzie pasują, dodają klimatu i zapewniają lekką osłonę naszym piechociarzom

Roadblocks: my personal favorite! Such things should be on every battlefield. They fit everywhere, they add climate and provide a light shield for our infantry


Generator: ciekawa kompozycja, może służyć za punkt świetlny, generator pola siłowego, cel misji i wiele innych ...

Generator: interesting composition, can serve as a point of light, a force field generator, the mission objective, and many more ...

Przystanek autobusowy: widzieliście kiedyś duże miasto bez komunikacji miejskiej? Idealnie pasuje to klimatów miejsko wiejskich, urozmaica teren i gwarantuje osłonę przed deszczem i kulami mniejszego kalibru

Bus stop: have you ever seen a big city without public transportation? It fits perfectly to both urban and rural areas diversifies the landscape and ensures protection against rain and smaller bullets.

 Mały kontener: może pełnić funkcje transportowe jak i utylizacyjne, wielkością zapewnia prawie całkowitą osłonę warto się za nim schować podczas ulicznej strzelaniny

Small container: it can function as transport and trash container, it's size offers almost complete cover so you should consider hiding behind one when participating in an alley gunfight


Ławka: każde miasto je ma a jednak tak rzadko spotyka się je na polach bitew, idealne miejsce na odpoczynek i znalezienie przynajmniej minimalnego poziomu osłony

Bench: every city has them and yet we so rarely meet them on the battlefield, the ideal place to relax and find at least a minimum level of coverDuży kontener: żadne lotnisko/port/magazyn nie ma prawa istnieć bez tego typu elementów, duży solidny obiekt dający osłonę dla co najmniej kilku żołdaków

Large container: no airport / port / warehouse can exist without such elements, a large solid object giving cover for at least a few soldiersTeleporter: jednoosobowy teleporter/winda/budka telefoniczna. Zastosowań jest multum ogranicza cię jedynie wyobraźnia

Teleporter: Single person teleporter / lift / phone booth. Need I say more?Autobus: Skoro mamy przystanki to coś musi między nimi kursować, ta wersja jest prototypem, docelowa będzie wyglądać inaczej aczkolwiek poza nadmierną smukłością ten całkiem mi się podoba

Bus: If we have bus stops than something must run between them. This version is a prototype, the final one will be different, despite that I really like this construction
Szafka: każdy zakład pracy/fabryka/posterunek/szkoła/... je ma. Uniwersalny mebel mogący uratować życie i służyć za cel misji (odbiór paczki)

Cabinet: every workplace / factory / post / school / ... has them. Versatile piece of furniture that could save lives and serve as a mission objective (package pickup)
Jak pewnie zauważyliście wszystkie elementy są z drewna przez co są lekkie ale i wytrzymałe. Elementy z plexy bardzo fajnie dodają charakteru. Ogólnie mówiąc jestem bardzo zadowolony z zakupu i serdecznie polecam zakupy u tego pana!
Modele których użyłem do porównania pochodzą z GZG, Rebel minis, Oddziału Ósmego oraz The Scene

As you probably noticed all elements are made of wood so are lightweight and strong. Elements from plexiglass add character to the constructions. Generally speaking, I am very happy with my purchase and would heartily recommend shopping at this man!
The models which I used for comparison come from GZG, Rebel minis, Oddział Ósmy and The Scene

15 maj 2016

I Konkurs Gwiezdny - Dark Eldar Raven - [ PL/EN ]

Korzystając z możliwości i motywacji jaką oferują konkursy postanowiłem przystąpić do jednego i w (minimalnym) stopniu poruszyć mój projekt armii Dark Eldarów do przodu.

Using the opportunity and motivation offered by painting contests I decided to join one and move my Dark Eldar army project a bit forward.

Myśl przewodnia konkursu to :

"Do konkursu dopuszczone są wszelkie modele statków kosmicznych z przeznaczeniem do wargamingu (modele redukcyjne tu się nie łapią, ale statki do Full Thrusta oprócz myśliwców na pajączkach i pokrewne, dropshipy i myśliwce do BattleTecha, myśliwce do Epica jak najbardziej tak)."

The topic of the contest is to paint a wargame dedicated space craft.
Co prawda mój docelowy projekt armii złych Eldarów na być armią w formacie Minigeddon gdzie lotnictwo nie występuje ale kto powiedział, że na Minigeddonie trzeba poprzestać!

My DE army project is a Minigeddon army (in which you do not use aircraft) but who said that I have to stop there!

Ponieważ wszystkie pojazdy tej frakcji chcę wykonać samodzielnie wzorując się na instrukcjach załączonych w świetnym suplemencie "Raiders" wydanym przez fanów swój myśliwiec powstał jako dzieło z ogólno dostępnych materiałów.


Because I decided to make all of my vehicles by hand (using the tutorials from Raiders dan made supplement) the fighter came to be from widely available scrap materials
Po pomalowaniu mój konkursowicz prezentuje się następująco:

After painting up the Raven looks like this:


Ponieważ jednostki tego typu latają dwójkami i trójkami do pełnego oddziału będę potrzebował wykonać jeszcze przynajmniej jedną maszynę.

Because Ravens fly either in pairs or in threes I will need to create at least one more to have a complete unit.


8 maj 2016

Imperial Guard - Burning Super Heavy Tank Objective - [ PL/EN ]

Mojej Gwardii imperialnej od zawsze brakowało dedykowanych znaczników celów, naładowany pozytywną energią po Pyrkonie postanowiłem to zmienić!


My Imperial Guard is lacking some dedicated objective markers, pumped up with some positive energy after Pyrkon I decided to change that!


Chciałem aby znacznik ten przedstawiał jakąś (choćby i minimalnie) dynamiczną scenkę efekt do oceny pozostawiam wam.

I wanted to  put at least a tiny amount of dynamics into this peace of scenery and it turned out like this:

Z racji swojej wielkości znacznik ten będzie służył jako blitz, planuję zrobić jeszcze dwa mniejsze, jeden z nich w podobnym ognistym stylu. Ogień to nic innego jak gorący klej, wystarczy go troszkę porozciągać gdy zastyga aby uzyskać bardzo fajne efekty.

Because of it's size I will use this a a blitz objective, I want to do two more, smaller markers. One in a similar fiery fashion. The flames are nothing different than some hot glue, you just need to sterach it out when it cools down to get some col effects.

1 maj 2016

Cityfight Minigeddon - [ PL/EN ]

Jakoś tak się dziwnie złożyło, że ostatnimi czasy zamiast grać, prowadzę gry Epic'a, szczególnie często na zasadach Minigeddon. Tak też było i tym razem gdy dwóch osobników zupełnie zielonych w świecie figurkowych gier bitewnych wpadło pod moje skrzydła. Naprzeciw siebie w jednym z Terimiańskich miast Stanęli Bartek (Orkowie) oraz Dominik (Gwardia).

Recently I actually moderate more Epic games rather than play them, this is especially true for the Minigeddon rule set. Such was the case when two wargame new comers got under my wings to get introduces to this wonderful hobby. The commanders for this battle were Bartek (orks) and Dominik (guard).

Pole bitwy

Orcza piechota zajmuje cel przy zachodniej krawędzi stołu

Ork infantry grabs the west side objective


Super ciężkie czołgi ruszają do przodu i otwierają ogień do piechoty

Super heavy tanks move up and fire upon the infantry


Blitz brygada strzela w kierunku Sentineli. Dużo huku nie przekłada się jednak na skuteczność

Blitz brigade double up and fire at the Sentinels. A lot of noise does not transfer into actual casualties 
Rough Ridersi szykują się do szturmu

Rough riders prepare for an assaultNaprzeciw nim stają orkowi motocykliści

Ork bikers stand in their way


Inicjatywę wygrywa Bartek wykorzystuje on swoje jednostki aby ostrzelać Rough ridersów i wyeliminować czterech z sześciu jeźdźców tym samym łamiąc oddział i zmuszające do wycofania

Bartek wins the initiative and uses his units to fire at the Rough riders. For out of the six man squad die, the rest is broken and flees.Sentinele zajmują strategiczną pozycja za budynkiem okupując tym samym blitz objective Dominika

Sentinels hide behind the building and take Dominiks Blitz objective


Piechota ostrzeliwuje super ciężkie czołgi. Jest to bardziej strzelanie do wiwatu i dla blast markera ale zawsze

Infantry fires at the super heavies, nothing hits but a blast marker is applied anywayDominik ostrzeliwuje czołgi Bartka niszcząc dwie maszyny i tym samym nakładając na oddział 3 blast markery

Dominik fires at the Ork tanks killing two and adding a total of 3 blast markers to the unit


Stompy próbując szczęścia jednak oddział jest zbyt mały i nawet 1 Blast marker czyni z nich bardzo mało efektywne narzędzie.

Stompas try their luck but the unit is too small and even a single blast marker makes them an ineffective tool


Sentinel próbują szczęścia przeciwko orkowym czołgom jednak znajdują się poza zasięgiem.

Sentinels try their luck against the ork tanks but find themselves out of rangeOrkowi motocykliści przygotowują się do szturmu zajmując pozycję między swoimi czołgami a czołgami nieprzyjaciela

Ork bikers prepare to assault the enemy


Piechota również zajmuje pozycje przy czołgach nieprzyjaciela. Próbuje szczęścia w ostrzelaniu ciężkich maszyn jednak pancerze Imperium okazują się zbyt twarde dla orkowego Dakka.

The infantry also sets up for an assault. While running into position they fire al of their dakka but the imperial armor is too strong today.Orkowe Big Guny okazują się absolutnie bezużyteczne gdyż są za wolne dla takiego typu rozgrywki. 10 cm ruchu nadaje się tylko na służby wartownicze których w tym formacie raczej się nie uświadcza.

Ork big guns are completely useless because they are simply too slow for such a fast paced game. With 10 cm of movement they can only be used as a guarding  unit which is not particularly useful in minigeddonPodsumowanie kończącej się tury

Situation at the end of the round


Inicjatywę po raz kolejny wygrywa Bartek i przystępuje do szturmu motocyklami na oba oddziały czołgów. Jest to bardzo odważny ruch (można by nawet powiedzieć, że szalony).

Bartek wins the initiative again and attempts to assault with his bikers the entire imperial armor division. It is a very brave (might even say insane) move! 

Szturm Bartka udaje się wspaniale nie traci On żadnej ze swoich maszyn udaje mu się wyeliminować dwa Leman Russy Dominika i złamać oba oddziały bez żadnych strat własnych!

The assault is a major success for the orks. Without loosing any of their bikers they are able to eliminate two Leman Russ tanks and brake both of the defending units!


Próbując ratować swoje złamane siły pancerne Dominik zagradza drogę do nich swoimi Sentinelami

Trying to save his broken armor Dominik moves up with his sentinels


Udaje mu się nawet wyeliminować jedną z maszyn. Nie jest to w sumie takie trudne gdyż pancerz na nich jest prawie papierowy - ale nie zmienia to faktu że trzeba oddać zasługi tam gdzie się należy

He is able to eliminate one enemy tank and by doing so brake the entire unit!Stompom  nie udaje się aktywacja przez to załapują drugi blast marker który łamie oddział i zmusza je do wycofania. Po trzykrotnym przetestowaniu stwierdzam, że tak mały oddział stomp nie ma prawa bytu i sama rozpiska musi zostać zmieniona.

Stompas fail to activate, failing grants them a second blast marker and the unit becomes broken. After testing this ork army three times I am certain that such a small unit does not make any sense, I will have to modify this army list


Rough riderom udaję się zebrać dwuosobowy oddział. Będą oni stanowili trzon armii Dominika. Dalsza rozgrywka sprowadza się w zasadzie do sprawdzenia czy Dominik jest w stanie ukryć swoich dwóch pozostałych Riderów w takim miejscu aby zablokować Bartkowi punkt wynikające z posiadania żadnych nie złamanych oddziałów przeciwnika na swojej połowy stołu ponieważ nie udało mu się to Dominik wygrywa przegrywa szamb Dominik przegrywa Bartek wygrywa wynikiem dwa punkty do zera

Rough riders rally their two stand unit. The only way Dominik can continue playing is by finding a sweet spot on Bartek's side of the table where none of the orkish units can spot them. Because there is no such spot orks win this match 2:0Album ze wszystkimi zdjęciami (dużo więcej niż zawarte w raporcie)

Photo album from entire report (much more pictures than in this report)

LINK

------

Co do samej maty, było to jej pierwsze bojowe użycie i sądzę że spisała się bardzo dobrze.
Bardzo urozmaiciła stół i nadała prawdziwy miejski klimat temu starciu.
Jedną z wad o której słyszałem przy mapach banerowych jest najprościej rzecz ujmując smród. Trzeba przyznać, że zaraz po rozwinięciu zapach nie jest najprzyjemniejszy ale szybko ulatnia się bez śladu nie uprzykrzając grającym zabawy.
Jedyną faktyczną wadą tego produktu jest to jak reaguje na światło (widać to na niektórych zdjęciach). Kombinacja faktury powierzchni i użytego lakieru zabezpieczającego sprawia, że światło potrafi się od niej odbijać dość mocno. Nie zwróciłem uwagi aby przeszkadzało to jakoś graczom w rozgrywce ale mnie jako fotografowi faktycznie utrudniało wykonywanie prac. Nie jest to oczywiście przypadek tragiczny bo jak widać zdjęcia są (i zaryzykuję stwierdzenie, że wyszły całkiem ładnie) ale wymusza na osobie fotografa kombinowanie i niekiedy wygibasy.

Podsumowując matę na banerze reklamowym nabyłem za 1/3 ceny podobnego produktu w profesjonalnym sklepie, spełnia ona swoje zadanie ale nie jest pozbawiona wad. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z zakupu i mogę go spokojnie polecić innym.


Drugim nabytkiem który został użyty po raz pierwszy w warunkach bojowych jest katedra z puzzli 3d o których pisałem (w zeszłym roku). Jak widać na zdjęciach stanowiła ona bardzo fajne uzupełnienie stołu dodając do niego troszkę charakteru. Sama konstrukcja jest troszkę lekka, muszę pomyśleć nad jej dociążeniem ale poza tym wygląda i sprawuje się bez zarzutu (przynajmniej w warunkach domowych).