29 wrz 2016

Epic Armageddon - Titan battle


Północny sektor stolicy Badab, imperialni inżynierowie w swoim geniuszu postanowili umieścić wyrzutnie rakiet balistycznych tuż obok jednego z największych biurowców w mieście oraz dwóch generatorów dostarczających prąd do połowy miasta.

Northern sector of Badab capitol city, imperial engineers in all of their genius decided to place the ballistic missile launchers next to one of the biggest office buildings in the city and two power generators supplying power to half of the city.


Wyrzutnie przygotowane do wystrzału w orbitujące okręty zdrajców imperium oraz miejsce ich lądowania.

Ballistic launchers ready to launch at the invading cruisers docked in orbit and the invaders landing site.


Siły inwazyjne.

Invasion forces.Dzielni obrońcy, mimo znaczącej przewagi nieprzyjaciela poświęcą wszystko aby nie dopuścić do zniszczenia silosów.

Brave defenders, despite being outnumbered and outgunned the are willing to sacrifice anything to keep the enemy away from the missile silos.
Zdrajcy imperium nadciągają pod osłoną mroku, jest to zabieg bardziej psychologiczny gdyż najmniejsza z jednostek inwazyjnych ma wysokość kilku pięter a największa całego bloku mieszkalnego.

The traitors of the imperium attack under the cover of night, it is more of a psychological step rather then tactical since the smallest invading unit is a few stories high and the largest is as tall as a building.


Warlordy wymieniają się ciosami, Obrońca wychodzi ze starcia w minimalnie lepszym stanie, niestety Atakujących jest zdecydowanie więcej i klasują się wyżej w kategorii wagowej.

Warlords trade blows, the defender comes out of the trade in a bit better shape but there are more of the attackers than there are defenders.


Shadowswordy rozrywają Reavera na kawałki.

Shadowswords rip the Reaver apart.


Po czym same padają ofiarą nadciągającego z drugiej strony Warlorda.

And get decimated by a Warlord titan coming from the other side.


Warhound przebiega po wrakach Shadowswordów i próbuje ukąsić Warlorda, niestety jego pancerz okazuje się zbyt wytrzymały.

Warhound runs over the smoking remains of the Shadowswords and tries to bite the Warlord, unfortunately his armor is to strong.


Okazję tą wykorzystują rycerze którzy sprawnie pozbawiają Warhounda tarcz i punktu wytrzymałości.

Knights use this opportunity to rip the Warhound of his shields and damage capacity.


Główna ostoja obrońców pada pod ostrzałem.

Main defender falls under enemy fire.


Heroiczny ruch bombard powala wrogiego tytana, gra była by wyrównana gdyby nie fakt, że najeźdźcy dysponowali dwoma maszynami tej klasy.

Heroic bombard charge takes out an invading Warlord, the game would be tied if it weren't for the fact that the invaders have two such units. Ostatni obrońcy giną w płomieniach

Last defenders die in flames


Po wyeliminowaniu wszystkich dzielnych obrońców atakujący przystąpił do szturmu na wyrzutnie. Tytany mimo wielkiej siły ognia nie były w stanie wyeliminować żadnego z bunkrów przed upływem czasu. W błysku ostrzałów rakiety kolejno startowały i oddalały się w stronę celu.

After eliminating all of the defenders the attacker began firing at the bunkers. Despite their huge fire power the titans did not have enough time to destroy any of the bunkers. In a flash of weapons fire the missiles launched and headed to their target.Wnioski po grze | End game conclusion

Użyliśmy bardzo małego stołu więc walka była wybitnie szybka i wybitnie krwawa.

We used a very small battlefield which made the fighting intense,short and very bloody.

Patrząc wstecz uważam, że bunkry były trochę zbyt wytrzymałe, z drugiej strony gdyby Borsuk skupił się bardziej na nich niż na eliminacji obrońców mogło by się okazać, że są wystarczająco wytrzymałe.

Looking back I believe that the bunkers were a bit to robust, on the other hand if Borsuk would focus more on the bunkers and less on the defenders than maybe the end result would be completely different and now I would think if the bunkers were not to weak.

Armie mimo dobierania na zasadzie "daj co masz pomalowane" okazały się całkiem dobrze zbalansowane, trzeba pamiętać, że celem misji nie była eliminacja nieprzyjaciela tylko zniszczenie/utrzymanie silosów rakietowych.


Armies despite constructing them on a "show me all you have painted" rule turned out to be quite balanced, you have to keep in mind that the goal of the scenario was to eliminate/save the missile silos not total enemy termination.


Wszystkie zdjęcia autorstwa Borsuka, pierwsze to kolejna moja próba dokładania efektów specjalnych.

All photos made by Borsuk besides the first one which is another of my attempts of image enhancing.


23 wrz 2016

Bogowie Wojny - Robert E. Lee - Union Soldiers
Z przyjemnością prezentują najświeższą porcję wieści z polskiego projektu Bogowie Wojny Robert E. Lee.

With great pleasure I present you the latest news from the Polish project Bogowie Wojny Robert E. Lee

Prezentowane poprzednim razem rzeźby niestety nie odlały się idealnie więc zostaną zastąpione przez nowe które możecie zobaczyć poniżej.

Unfortunately the sculptures that I presented previously did not cast properly and were replaced with the ones that you can see below.


Razem z nową wersją szeregowych wojaków powstała również grupa dowodzenia w której skład wchodzą pułkownik, dwóch chorążych i dobosz.

Along with new regular soldiers a new command group was sculpted. The command consists of a Colonel, two standard-bearers and a drummer.


W realiach BW-Lee pojedyncza brygada będzie się składać z 6 pasków (po 4 wojaków w każdym) 1 paska dowodzenia i 5 pasków z żołnierzami. Tak jak wspominałem ostatnio paski ze zwykłymi wojakami będą miały wymieszaną kolejność jednostek dzięki temu nie będzie wrażenia "wojen klonów" na podstawce.

In BW-Lee a single brigade consists of 6 striped (4 minis in each) 1 stripe of command and 5 stripes of regular soldiers. As I mentioned previously stripes with regular infantry will have a mixed order of units to avoid the "clone wars" effect.

Na rzeźbiarskim warsztacie obecnie przebywają piesi Konfederaci zaraz po nich przyjdzie czas na jazdę, artylerię i generałów. Zaprezentowane powyżej rzeźby lada dzień mają trafić do odlewania, z niecierpliwością czekam na wyniki zabiegu i liczę, że efekt końcowy będzie równie dobry co rzeźba!

Next on the sculpting workbench are Confederate infantryman, right after that it will be time for cavalry, artillery and generals. The sculptures presented above will be sent to casting in a matter of days I cant wait to see the result which I hope to be as good as the sculptures themselves. 

Polecam śledzić bloga i fanpage GM Boardgames aby z nowościami związanymi z Lee i nie tylko być na bieżąco!

I encourage you to like and follow the GM Boardgames blog and fanpage to be up to date with the latest news!


22 wrz 2016

II Ogólnopolski zlot Battletecha


Już wkrótce drugi ogólnopolski zlot miłośników Battletecha, chociaż moje nastawienie do systemu przypomina nieco syndrom sztokholmski jak najbardziej zachęcam do przybycia. W programie poza tytułowym Battletechem znajdzie się kilka innych systemów w tym i Epic Armageddon jeśli będą chętni ;)

Więcej informacji możecie znaleźć na forum.

19 wrz 2016

Epic Minigeddon Chaos incursion

Kolejne starcie z Markiem tym razem w o połowę większym formacie; 1500 punktów bez ograniczeń minigeddonowych.

Another battle with Mark, this time a bit larger. 1500 points per side without the minigeddon restrictions.

Postanowiłem pobawić się czymś czym jeszcze nie grałem i wyciągnąłem z pudla swoje chaotyczne proxy. Na warsztat wziąłem sobie standardowy Black Legion i pod znakiem czarnej krucjaty ruszyłem na podbój imperialnego miasta

I decided to spice it up a little bit and took the Black Legion list. With bolter in hand my troops invaded an imperial city.
Nad Sigmum zebrały się ciemne chmury, lojaliści przygotowani na nadciągający sztorm zajęli pozycje. Po przeciwnej stronie dzielnicy otworzyło się kilka małych portali z których do miasta wkroczyły sługi chaosu.

Dark clouds gathered over Signum, loyalists prepare for the upcoming storm.
On the other side of the block several portals open and the forces of chaos make their way to the imperium.


Pierwsze spotkanie z wrogiem napełniło sługi imperatora trwogą, ku nim toczyło się wielkie koło śmierci, miażdżące asfalt pod swoim ciężarem, siejące śmierć i zniszczenie z zamontowanych po bokach dział,

First sight of the enemy fills the imperial hearts with fear, straight towards them rolls a huge Deathwheel, crushing the road beneath it. Raging death and destruction from its side guns.
Zza zasłony chmur wypadają dwa bombowce chaosu, ich celem jest artyleria rakietowa. Gdy maszyny mijają katedrę opatrzności Imperatora i zniżają się do bombardowania odzywa się naziemna artyleria przeciwlotnicza. Niebo wypełniają ostre jak brzytwa odłamki a po chwili jeden z bombowców gwałtownie zmienia kurs i rozbija się o katedrę. Gdy wydaje się, że druga maszyna sięgnie celu niespodziewanie pojawia się para Thunderboltów która przechwytuje i niszczy ją.

From the dark clouds two chaos bombers emerge, their target is the rocket artillery.  When the bombers pass the church of the Emperors providence the ground AA guns fire. The air is filled with razor sharp shrapnel and after a short while one of the bombers crashes down into the church. When it seems that nothing can stop the second bomber a pair of Thunderbolts intercepts and destroys the second bomber.

Defiler na czele land riderów strzela do wiwatu.

Defiler accompanied by Land Raiders fires at the predators causing no damage whatsoever.


Piechota zajmuje prawy znacznik, na początku następnej tury tuż obok nich materializują się terminatorzy i przypuszczają szturm.

Infantry takes over the right side objective, at the beginning of the next round loyal terminators teleport in and assault.Chaotycy wygrywają ale zwycięstwo okupione jest dużą ilością krwi.

Chaos worshipers win but victory was bought with a lot of blood.Artyleria dalej redukuje liczbę piechoty.

Artillery reduces the infantry amount even further.


Na zachodniej flance oblężona piechota wypada z budynku, dopada do Vindicatorów i przy użyciu broni ręcznej przerabia je na żyletki.

On the western flank the besieged infantry assaults and decimates the vindicators without taking any losses.


Chaotycka kolumna atakuje nieskutecznie atakuje lojalistów.

Chaos armored assets fire uselessly at the loyalist tanks.


Ci odpowiadają ogniem i niszczą przewodzącego kolumnie Defilera.

They return fire and slay the Defiler.


Po utracie głównej siły ogniowej kolumna omija pancerne siły lojalistów, manewruje między budynkami, zajmuje blitz przeciwnika i niszczy 3 imperialne wyrzutnie rakiet.

After loosing their main fire power unit the chaos armor  assets maneuver between the buildings take the enemy blitz and kill 3 imperial whirlwinds.


Czując zbliżający się koniec Predatory przemieszczają się na drugą stronę pola bitwy w desperackiej próbie zamknięcia chaotyckich portali

Sensing the end Predators move on the other side of the battlefield in a desperate attempt to close all the chaos portals. 


Na prawej flance resztki lojalistów eksterminują pozostałości piechoty.

On the east flank infantry was exterminated by loyalist leftovers.Predatory zajmują mój blitz

Predators take my blitz


Piechota rozciąga się aby zająć dwa cele

Infantry spreads wide to cover two objectives


Przez co staje się idealnym celem nalotu.

Which makes them a perfect target for loyal Thunderbolts.Chaos wygrywa 2:1

Chaos wins 2:1

Wnioski z gry | End game summary


Deathwheel: liczyłem, na jednostkę która będzie odpowiednikiem imperialnego warhounda i się przeliczyłem, wytrzymałość podobna ale siła ognia mniejsza

Deathwheel: I was hoping for a unit similar to the imperial warhound, durability is similar but fire power seems to be much smaller.


Tak jak się spodziewałem lotnictwo nie sprawiło Markowi żadnego problemu, kolejny przykład tego jak proste i dobre są zasady Epica

As I suspected flyer rules did not cause any problems to Mark, another example of how easy to learn and good are Epic rules.

14 wrz 2016

How to Paint - Marik Militia

Dzisiaj na warsztat trafia mój patent na malowanie jednostek Marik Militia

Today I would like to present my schema of painting Marik Militia.

Krok1: Zaczynamy od białego podkładu:

Step 1: start with a white undercoat


Krok 2 nakładamy:
 • Bazowy kolor pancerza GW Hormagaunt purple
 • Wybrane prawe panele GW Blood red
 • Wybrane lewe panele Vallejo Prussian Blue
 • Części metalowe Vallejo black
Step 2:
 • Base armor color GW Hormagaunt purple
 • Selected right panels GW Blood red
 • Selected left panels Vallejo Prussian Blue
 • Metal parts Vallejo black
Krok 3:
 • Części metalowe Vallejo Gunmetal metal
 • Całość potraktować washem GW Baddab black

Step 3
 • Metal parts Vallejo Gunmetal metal
 • Wash the whole mini withGW Baddab black


Krok 4: gdy wash wyschnie krawędzi pancerza podkreślamy delikatnym drybrushem Vallejo stonewall grey

Step 4: when the wash dries drybrush the edges with Vallejo stonewall grey

Krok 5: Malujemy kokpit (mieszanina GW scorpion green i Vallejo black)

Step 5: paint the visor (mix of GW scorpion green and Vallejo black)