30 paź 2016

Epic Armageddon Ig vs AT


Na jałowej ziemi wśród lasu starych przetwórni i ruin magazynów dało się słychać tąpnięcia. Wśród ruin i piasków na bogów wojny czekali śmiertelnicy. Zwykli gwardziści, niezwykli w swojej odwadze i determinacji wyczekiwali przybycia nieprzyjaciół

In the barren lands amongst a forest of old refineries and ruins of warehouses one could sense a tremble. In the ruins and sands mortals awaited for the gods. Common guardsmen, unique in their courage and determination they waited for the enemies arrival.


Pojedynczo nie mieli żadnych szans jednak ich ilość wyrównywała szanse.

As individuals they did not stand a chance, their numbers however made the odds even


Bogowie wojny sprowadzili ze sobą swoich posłańców!  Przed kroczące maszyny wyrywają się podwieszone piekielna pożoga stalowe sepy chcące spopielić artylerie przeciwnika.

The gods brought their messengers with them! Vultures strapped with hell inferno jump in front of the machines to burn the enemy artillery.
Śmiertelnicy są na taki ruch przygotowani, z ziemi rozlega się klekot artylerii przeciwlotniczej.

The mortals are prepared for such move, the sound of anti aircraft artillery goes off. a z naprzeciwka wyłaniają się dwa myśliwce które przechwytują i posyłają w piasek swoich wrogów.

and from the opposite side a pair of fighters intercept the bombers and send them to the ground.
Gwardziści wiedza, ze aby pokonać potwora należy uciąć mu głowę, dlatego tez skupiają cały swój potencjał na Warlordzie dowódcy najpierw spadają na niego bombowce które okalają go piekielna aura.

The guardsmen know that in order to defeat the monster you need to cut his head off, that is why they focused al of their potential on the Warlord commander, first their bombers fall on him covering him in a fiery inferno.

Jeden z lotników podchodzi do bombardowania zbyt ostro, komputer pokładowy Warlorda z łatwością wylicza jego kurs i posyła go na ziemie śmiertelna dawka pocisków.

One of the pilots goes to hard on his dive, Warlords internal computers easily plot his course and send him to the ground in a blazing fireball.
Myśliwce nieprzyjaciela próbowały przechwycić bombowce jednak te okazały się dla nich za szybkie.

Enemy fighters scramble to intercept the final bomber but do not manage to do so.

Na wrogiego Warlorda spada ogień artylerii,moc jego tarcz spadła do ok 30%. Dowódca widząc, że cały ogień nieprzyjaciela skupia się na nim postanawia wyskoczyć przed szereg i całą moc reaktora przekierować na regeneracje tarcz. Manewr jest śmiały i udaje się ale chwilowe zwycięstwo nie jest gwarantem sukcesu całej bitwy.

Artillery fire falls on the Warlord, his void shields drop to about 30%. The commander seeing that  the enemy is concentrating on him decides to move forward and convert all power to shields. This bald maneuver is successful and restores all of the previously lost void shields.

Imperialne czołgi ruszają do przodu, biało czerwony paradny pancerz wyraźnie odcina się od brązowego piasku dając wrogowi do zrozumienia, iż noszący go żołnierze nie obawiają się śmierci. Strzał 10 luf zatrzymuje się na tarczach jednak jest na tyle intensywny, iż generatory wyłączają się jeden po drugim.

Imperial tanks move forward, their white red parade armor is a sign to the enemy - we are not afraid. 10 barrels fire and stop on the regenerated shields. The fire is so intense that the generators shut down one after another.Do akcji wkracza dzielna piechota. Żołdacy wypadają zza ruin i diun naprędce ustawiają działka automatyczne i odpalają salwę za salwach bron jest zbyt słaba aby zadać tytanowi znaczące uszkodzenia ale ich odwaga jest inspiracja dla innych.

Infantry jumps into the action. Soldiers run from behind ruins and dunes hastily setup their autocannons and fire wave after wave of bullets. Their weapons are to week to hurt the titan but their courage is an inspiration to others.


Gdy ostatnia tarcza spadła nadchodzi czas śmierci! Dwa jej uderzenia biorą na cel niechronionego dowódce. Ogromny huk startu wielkich jak samoloty rakiet, smuga dymu pędząca w stronę metalowej góry. Pierwsza rakieta sięga celu i eksploduje zniszczenia są ogromne i cały tytan chwieje się w posadach. Systemy wewnętrzne zaczynają procedure regeneracji ale jest to bezcelowe gdyż sekundę po pierwszym pocisku tytana trafia drugi.

When the final void shield shuts down it is death time. Two death strikes target the unprotected commander. A giant noise and clouds of smoke follow the plane size rockets as they rush towards the metal mountain. The first of the pair reaches its target and explodes, damage is enormous and the Warlord is barely standing. Internal systems start up the regeneration procedures but do not have the time because less than a second after the first explosion the second missile reaches the titan.Eksplozja jest minimalnie mniejsza jednak oba wybuchy to dla tytana za dużo. Kula ognia przewraca go i otacza Warlord zakończył swój wojenny marsz raz na zawsze.

The second explosion is a bit smaller but way too much for the Warlord. The fireball knocks him down and the titan leader ends its march once and for all.

Pozostałe tytany grupy uderzeniowej próbują odzyskać prowadzenie na prawej flance. Warhound ostrzeliwuje piechotę a Reaver anihiluje 80% czołgów które strzelały do Warlorda. Na lewej flance Para Warhoundow pędzi do przodu osłaniając przy tym ukryte w zabudowaniach roboty.

The rest of the strike group tries to retake the lead on the right flank. Warhound fires at the infantry and the Reaver eliminates 90% of the tanks that shot at the Warlord. On the left flank a pair of Warhounds rushes forward to cover robots hiding in the town.Odpowiedzią na parte Warhoundow są trzy super ciężkie czołgi typu Shadowsword. Ich ogromne działa ostrzeliwują je i niwelują tarcze na jednym z nich.

The Imperial response to the Warhounds are three super heavy Shadowsword tanks. Their huge canons fire at them and strip one of his shields.
Następnie czołgi podjeżdżają bliżej, najpierw ogniem z działek automatycznych zbijają resztę aktywnych tarcz a następnie kilkoma celnymi strzałami z głównego działa posyłają oba Warhoundy na ziemie

Nest the super heavies come up closer, strip the void shields with the autocannons and send both of the titans down with their titan killer cannons.


Ten cios okazuje sie byc konczoncy. Przeciwnicy traca ducha i ratuja sie ucieczka

This blow is the final one. The God Machines loose their spirit and flee.


Wnioski po grze

After game conclusions


Była to pierwsza pełna bitwa przeciwko Markowi! Rozgrywka była bardzo fajna ale niestety zakończyła się moim zwycięstwem już w drugiej turze. 

This was the first full size battle against Mark! Both of us enjoyed the game but sadly I won in round two.

Deathstrikes spisały sie bardzo dobrze, dwa trafienia i dobre rzuty(5 i 6) pozwoliły mi powalić Warlorda jednym silnym ciosem (po uprzednim nawalaniu w niego prawie wszystkim co miałem aby zdjąć jego tarcze).

Deathstrikes did a very good job, two hits and almost max roles (5 and 6) allowed me to take down a Warlord with a single blow (well single after I used almost everything I had to take down his void shields).

Shadowswordy ponownie spisały się jako otwieracze puszek, zbijanie tarcz autocanonami i wywalanie dziur w tytanach coraz bardziej do mnie przemawia :)

Shadowswords again made excellent titan can openers. Stripping the shields with their autocannons and making holes in titans is something I like :)

Absolutnie nie wiem jak walczyć armia tytanow, taktyka przeciwko niej przyszła mi stosunkowo prosto ale nie mam oczywistego rozwiązania na bolączki listy którą prowadził Marek, na pewno zarzucił bym Warlorda na rzecz drugiego Reavera a za różnicę punktów dokupił jeszcze jeden oddział myśliwców.

I have no good Idea on how to fight as the titan army, coming up with a tactic against them was fairly easy but for me there is no obvious solution on how to fix the army Mark created. I would try replacing the Warlord with another Reaver and for the point different include another Thunderbolt fighter wing.

Następnym razem musimy zagrać na pełno wymiarowym stole tak aby tytany mogły wykorzystać swoją przewagę zasięgową. Ta rozgrywka przeprowadzona była na sporo mniejszej powierzchni (120x80) ponieważ była to największa jaką dysponowaliśmy.

Next time we need to play on a full size table so the titans can use their range advantage. This game was played on a area 120x80 cm. Why so small? This was the largest non flor area that we had available.

26 paź 2016

15mm Undead Oddział Ósmy

Pomalowałem ostatnio dwie z trzech paczek nieumarłych które dostałem od chłopaków na urodziny ponad rok temu. Zaczęło się niewinnie , ot nalałem na paletę trochę za dużo zielonego. Zanim się spostrzegłem pomalowałem jedną paczkę, a jak już tak dobrze mi szło to machnąłem i drugą.
Zdjęcia niestety nie oddają dobrze malowania, nie mogłem dobrze uchwycić kolorów mimo kilku prób o różnych porach dnia w kilku różnych dniach

Recently I painted two out of the free undead blisters I got as a gift from the guys over a year ago for my birthday. It started innocent, while painting another model I realized that I had too much dark green paint. Before I knew what was going on I painted up one blister of zombies, and since I was in a good mood I took out a second one and painted it up as well. The photos do not do a good job of showing off the colors. I tried making them several times on different times/days but was unable to get a good result.


na początek zcyborgizowane ghoule

lets start with some cyborg zombie

Następnie moi ulubieńcy, gang motocyklistów zombie

Next up are my favorite, undead zombie biker gang


Kolekcję zamyka mój własny stary ulepek zombie, powstał bardzo dawno temu ale swoją internetową premierę ma dopiero dzisiaj

And last (and least) is my own sculpture made a very long time ago.
Malowanie:
 • Biały podkład - Vallejo White
 • Skóra German Feldgrau - Vallejo
 • Ubrania : różnie 
 • Całość czarny wash Nuln oil
 • Małe rozjaśnienia na ubraniach kolorem bazowym
 • Skóra dry brush GW scorpion green
How to paint:

 • White undercoat - Vallejo White
 • Skin German Feldgrau - Vallejo
 • Clothes : różnie 
 • Wash Nuln oil
 • Highlight clothes with their base color
 • Skin dry brush GW scorpion green
 • 24 paź 2016

  Epic Armageddon Terminators

  Od dawna nosiłem się z zamiarem zrobienia oddziału terminatorów,  wreszcie udało mi się zebrać w sobie i jeden zrobić, oczywiście przez to, że tak długo się z tym zbierałem kompletnie zmieniła mi się koncepcja malowania dlatego też do czarnych tacticali dołączają biali terminatorzy...

  For a long time I wanted to make some Terminators for my Space Marines, finally I found some time and will to finish one detachment. Because it took so much time I changed my mind on the camo style and now I have white terminators fighting alongside black Tactical Marines ...

  Podstawki tak jak przy Dark Eldarach w stylistyce miejskiej, poza latarniami dorzuciłem np ławeczkę gdyby się któryś z wojaków zmęczył. Sprawdziłem też patent na latarnie "parkowe" wykonane z zszywaczy zamiast igły

  Bases as with the Dark Eldar are city themed, besides lanterns I threw in a small bench for the guys to sit down when they get tired. I also tried out a new "park" lantern type made from a staple rather than a needle.  Ponieważ terminatorów często wspieram ulepszeniem w postaci jakiejś "osobowości" jedna z podstawek ma we wzniesieniu zamontowany magnes a same osobowości metalowe podstawki.

  Since I often support my Terminators with a character upgrade one of the bases has a magnet in it while the additional characters have metal bases.

  Wersja podstawowa.

  Base version.


  Wersja z kapelanem.

  Chaplain version.


  Wersja z dowódcą.

  Commander version.  Widok z góry.

  Top view.


  Malowanie:


  • Biały podkład Vallejo White
  • Czarny wash GW Nuln Oil
  • Białe rozjaśnienia Vallejo White
  • Czerwone dodatki GW Blood Red
  • Czarne boltery i power fisty Vallejo Black
  • Podstawka to Vallejo Stonewall grey i Nuln oil GW

  How to paint:

 • White undercoat Vallejo White
 • Black wash GW Nuln Oil
 • White highlights Vallejo White
 • Red addons GW Blood Red
 • Black bolters and power fists Vallejo Black
 • The base is Vallejo Stonewall grey and Nuln Oil GW • Jak ci się podobają moi biali Terminatorzy?

  How do you like my white Terminators?


  17 paź 2016

  Bogowie Wojny - Robert E. Lee - Confederate Soldiers  Kolejna porcja świeżości z spod znaku Bogów Wojny. Tym razem przedstawiam przedstawicieli drugiej strony konfliktu


  Another peace of information from the Polisj Gods of War project. This time let me present you the other side of the conflict

  Tak samo jak w przypadku Unitów piechota występować będzie w paskach żołnierzy i pasku dowodzenia, na początek kilka ujęć paska dowodzenia. Poniżej zdjęcia rzeźb dowódczych, muszę powiedzieć, że wąsacz z pistoletem jest moim absolutnym faworytem.

  As with Union soldier the Confederates also will have stripes of infantry and a command stripe on their base. Below you can see pictures of the command section, I have to admit that the mustache pistol wielder is my personal favorite
  Czym było by dowództwo bez wojsk do dowodzenia? Niczym przydatnym! Dlatego też należy mu dostarczać nieustanny zapas wojaków aby miało co robić ;)

  What good are commanders without any forces to command? Absolutely nothing! That's why you need to supply it with a constant flow of soldiers so it has something to command ;)  Na koniec kilka fotek porównawczych pokazujących skalę wojaków

  To sum up here are some comparison pictures for better scale