20 gru 2012

Epic Armageddon on Łódzki Port Gier ŁPG XIII

Epic Armageddon battle report:

Text in english
Test Polski

4000 pts
Orks(Az) vs Adeptus Mechanicus(Borsuk)
Relacja nie jest w 100% dokładna niektóre akcje nie zostały zapisane.
This report does not contain 100% of taken actions, some actions are not included.


Czas gry / Game length : 2h 20 min
Orks:

2x Big blitz brigadde (8 gunwagons) with two oddboy upgrades, flakwagon and two additional gunwagons

2x Gargant
Big kult of speed (8 warbuggies) 
Big kult of speed (8 warbikes)
Stompa mob (3 stompas) with one additional stompa and flakwagon
3x Fighta-Bomber (3 fighters) with one additional fighter
Landa
Warband ( 6 boyz, 2  nobz, 2 grotz) with 2 additional boyz and grotz

Adeptus Mechanicus 

Leman Russ tank company (10 tanks) with additional infantry (5 stands) and anti aircraft (3 hydras)
Artillery company (9 bombards)
Heavy tanks (3 war engines) with infantry (5 stands)
Skitarii (9 stands + techpriest)
Pretorians (5 stands)
Thunderbolts ( 2 fighters)
Marauders ( 2 bombers)
Warlord titan with custom weapons


Pole bitwy Battle Field


I


Round one begins with an orkish air assault, the first wing of fighta bombers drops its rokits on the AM heavy artillery killing 3 units 
Runda pierwsza rozpoczęła się od Orkowego nalotu. Samoloty zrzucają swoje bomby na artylerię wroga niszcząc 3 jednostki.
After their initial assault the orks retain the initiative and set another wing on CAP
Po wstępnym nalocie orkowie przechwytują inicjatywę i ustawiają drugie skrzydło na patrol w celu przechwycenia bombowców nieprzyjaciela.


Now it is time for the AM to react.The heavy tanks fire upon my stompa mob and kill of them.
Borsuk retains and sends his thunderbolts on CAP.
W odpowiedzi  ciężkie czołgi  ostrzeliwują stompy zabijając jedną z nich.
Borsuk przechwytuje inicjatywę i ustawia thunderbolty na patrolu powietrznym

My gargant fails to activate and is only able to hide behind a nearby building.
Mojemu Gargantowi nie udaje się aktywacja i chowa się za budynkiem.Borsuk fails to activate his marauder bombers

I activate my second gargant and move him forward.
The Warlord titan doubles up and fires at the second gargant devastating him (only 1 damage point left and burning with one fire).
Borsukowi nie udaje się aktywować marauderów
Aktywuje garganta z warbossem i wysuwam go do przodu
Gargant z Warlordem  przesuwa się do przodu i ostrzeliwuje Garganta ( zostaje mu 1 rana i płonie)The left blitz brigade doubles up and fires at the  leman  russes killing one tank and one infantry unit.

Lewy blitz brigade podjeżdża i ostrzeliwuje oddział leman rusów niszcząc 1 czołg i 1 jednostkę piechoty
Leeman russes activate and sustain fire on the damaged gargant but fail to inflict any damage.
Lemany ostrzeliwywują uszkodzonego garganta nie trafiają jednak ani jednym pociskiem.Piechota otacza warlorda ochronną tarczą.
Landa falls down from the sky, crashes into the tank company and spits out its load of green skin warriors. The fight is fast, brutal and … lost. My Boyz were able to destroy one hydra and one infantry unit loosing two boyz, three grotz and 2 nobs. The broken warband remains flee to my objective building and remain there broken until the end of the game.

Landa spada z nieba, wbija się w wyrwę w oddziale czołgów i wypluwa swoją zieloną zawartość. Walka jest szybka brutalna i ... przegrana moi chopacy zniszczyli jedną hydrę i dwie jednostki piechoty tracą przy tym trzy groty 2 chopaków i 2 nobów. Złamane resztki uciekają do budynku (będącego moim celem strategicznym) i chowają się za kolumnami do końca rozgrywki.


Borsuk rallies his artillery.My last fighter wing performs a bombardment on the artillery company but is intercepted by the thunderbolts and looses two fighters before they are able to fire. The remaining two fighters fail to do any damage but breaks the unit.

Borsuk przegrupowuje artylerie.Ostatnie skrzydło wykonuje nalot na artylerię Borsuka zostaje przechwycone przez imperialne thunderbolty i ratuje się ucieczką tracąc przy tym połowę stanu ( 2 maszyny). Pozostałe dwa myśliwce nie zadają żądnych obrażeń ale sam ostrzał sprawia że oddział zostaje złamany.My right blitz brigade doubles and fires at the warlord killing one infantry and inflicting and knocking down all void shields.

Prawy blitz podjeżdża i ostrzeliwywuje tytana zabijając jedną piechotę z obstawy nie zadając niestety żadnych ran( zdejmuje tylko kilka tarcz)Right kult of speed doubles and shoots at the heavy tanks but fails to do any damage.

Prawy kult of speed szarżuje i ostrzeliwywuje ciężkie czołgi nie zadaje jednak żadnych ran
Left Kult of speed moves behind a forest in front of the artilery.
Lewy kult of speed przesuwa się za las w pobliżu artylerii.Stompas move and fire at the warlord inflicting one damage.

Stompy przesuwają się i strzelają tytana zadając minimalne obrażeniaAt the end of the turn fire consumes my damaged gargant and my warboss.
Z końcem tury ogień na gargancie pochłania go całego i niszczy zabijając przy okazji orkowego warbossa


II


AM wins the initiative. Warlord titan turns and fires at my right blitz brigade once the last die stops turning all that is left from the the blitz brigade is one oddboy and a flak wagon. Both of then turn and flee behind a nearby building where they will stay until the end of the battle. 
AM wygrywa inicjatywę i wykonuje ostrzał prawej blitz brigade przez tytana gdy opada kurz z prawej blitz brigade pozostaje jedynie flak wagon i oddboyGargant moves forward and shoots at the warlord. He kills two infantry units and leaves the titan with two wounds remaining.

Gargant wysuwa się do przodu zabija 2 jednostki obstawy tytana a samemu tytanowi zadaje kilka ran ( zostaja mu sie dwie

After that I retain the initiative and shoot at the gargant with my left blitz brigade killing the monster (and one of his infantry support)!

Lewy blitz brigade ostrzeliwywuje tytana i niszczy go ostatecznie!


Warbikes assault the leman tanks and barely win. Three warbikes are lost but the tanks run broken and now consist of one infantry, hydra and five tanks.
Motocykle wykonują assault na czołgi i wygrywają go o włos. Liczba motorów spada z 8 do 5 podczas gdy złamane lemany składaja sie już tylko z 1 piechoty 1 flaka i 5 czołgów Orkish bombers retain the initiative and drop some bombs on the heavy tanks, while doing so they are intercepted by the imperial thunderbolts ( 2 fighters are lost before they can shoot at the tanks)
Nalot orkowych bombowców na ciężkie czołgi przechwycenie ich przez thunderbolty i zestrzelenie 2 sztuk, pozostałe 2 nie zadają więcej szkód The skitari artillerz defence detachment move and fire at the warbikes killing three and braking the unit.


Skitari ochraniający artylerię  ruszają się i ostrzeliwywują moocykle zabijając 3 z nich i łamiąc oddział
The last full strength fighter wing commits a bombardment on the broken tank formation reducing it to: 2 tanks one infantry and hydra.

Ostatni pozostały w pełni sił oddział myśliwców przeprowadza nalot na złamane czołgi przy życiu pozostaje piechota, hydra i 2 czołgi.
First under strength fighter wing tries to intercept the thunderbolts and fails.

Pierwszy osłabiony oddział lataczy stara się zestrzelić thunderbolta niestety nieskutecznie

The heavy tanks fire at the right kult of speed and destroy five warbuggies, the kult retreats behind a building and regroups. The landa lands near the left flank objective.

Ciężkie czołgi strzelają do prawego kult of speed i zabijają pięć warbuggies. Złamany oddział uciekł za budynki i tam sie przegrupował. Lądownik ląduje obok celu znajdującego się na lewej flance.III


Orks win the initiative, the gargant moves forward and shoots at the heavy tanks dealing one damage point and killing 3 infantry support units.

Gargant przesuwa się do przodu i ostrzeliwuje ciężkie czołgi zadając jednemu z nich jedną ranę i zabijając 3 oddziały obstawy
KOS warbuggies ride forward taking the right objective and shoot at the heavy tanks but fail to deal any damage.

KOS warbuggies  przesuwa się na pozycję umożliwiającą zajęcie objectiva i ostrzeliwywuje ciężkie czołgi ( nieskutecznie)


The marauder bombers finally activate. Their bombardment kills one of my stompas and breaks the unit

Maraudery  po raz pierwszy ( i ostatni) zasypują bombami moje stompy zabijając jedną z nich i łamie oddział


 
The left blitz brigade takes the left objective and fires at the skitarii killing some of them.
Lewa blitz brigade przemieszcza się tak aby zająć lewy objective i osttrzeliwywuje skitranych zabijając kilku z nich.


At the end of the turn Borsuk surrendered because he has no more units that can threaten my orks.
W tym momencie Borsuk ogłosił swoją kapitulację ze względu na brak jednostek którymi mógłby stawić mi czynny opór.