Posty

Epic Armageddon Dark Eldar Minigeddon

I wanted to make a Dark Eldar army for a long time. I even started the project back in December 2015 with some Warriors!
Od dawna chciałem zrobić armię Dark Eldar do Epica. Zacząłem nawet pierwsze przymiarki w Grudniu 2015 z Warriorami!

After a five year break, I decided to start the project over. This time with a better approach, prepare the list first and then make the needed miniatures. My resolve lasted for about five minutes until I stumbled upon some Battlefleet Gothic Dark Eldar Raider Escorts and thought that they would make great Ravagers.
Po pięcioletniej przerwie zdecydowałem wrócić do projektu. Tym razem z lepszym podejściem, najpierw przygotować listę a następnie robić do niej modele. Moje postanowienie wytrzymało jakieś pięć minut po tym gdy natknąłem się na Battlefleet Gothic Dark Eldar Raider Escorts i uznałem, że będą z nich świetne Ravagery.Link: https://www.thingiverse.com/thing:3631329
I called them down in X and Y to 64% to make them more tank size.
Zeskalowałem je w osi…

20mm Tanks + How to Paint

Epic Minigeddon IG vs Eldar

SF cover elements