13.07.2019

Imperial Guard Chimeras


Disclaimer: The models shown here were printed on an older printer than the one that I have now, that's why they can look not as good as the ones that I previously showed you.

Disclaimer: Modele drukowane były na innej drukarce niż ta którą teraz dysponuję dlatego mogę wyglądać gorzej niż to co ostatnio pokazywałem 


One of my latest reinforcements for my Imperial Guard, I believed 10 would be enough but it seems that I need 4 more.
Painted using my previously published how to.

Jeden z najnowszych nabytków mojej Gwardii Imperialnej, myślałem, że 10 sztuk będzie wystarczającą ilością ale szybko okazało się, że potrzebuję jeszcze 4. 
Malowane zgodnie z publikowanym wcześniej poradnikiem.


As soon as I manufacture the missing 4 vehicles, I will add some unit markings to them.

Gdy tylko wyprodukuję brakujące 4 pojazdy dorobię im znakowania oddziałów.25.06.2019

Imperial Guard Valkyries


Disclaimer: The models shown here were printed on an older printer than the one that I have now, that's why they can look not as good as the ones that I previously showed you.

Disclaimer: Modele drukowane były na innej drukarce niż ta którą teraz dysponuję dlatego mogę wyglądać gorzej niż to co ostatnio pokazywałem 


Powietrzne desantowce Valkyrie zasilają moją Gwardię imperialną. 
Malowane zgodnie z moim poradnikiem opublikowanym jakiś czas temu.

Valkyrie airborne transports are added to my Imperial Guard.
Painted using the how to tuturial posted some time ago.


Ponieważ nie dysponuję jeszcze Shock Trooperami, będą mi służyć jako zastępczo jako Vulture.

Since I do not have any Shock Troopers I  will use them as Vulture proxies.16.06.2019

Army Creation Imperial Guard

W ostatnim odcinku z tej serii (dostępnym tutaj) opowiadałem jak zbudować armię Space Marines do Epic Armageddon, dzisiaj opowiem ci jak utworzyć moją (a mam nadzieję, że i twoją) ulubioną armię Gwardii Imperialnej. 

Since this episode is mostly rules translation this post will be only in Polish.

Na wstępie pragnę zaznaczyć, że aktualnie dostępna jest więcej niż jedna lista armii dla gwardii Imperialnej a w tym tekście skupię się na armiach zorganizowanych na modłę Stalowego Legionu, jeśli chcecie grać właśnie nim, lub armiami zorganizowanymi w podobny sposób (Cadia shock troops, Mordian Iron Guard, Valhallan Ice Warriors i inne) to jest to odpowiednia lista. Jeśli interesuje Cię inna lista będzie się ona zapewne różnić poszczególnymi formacjami, ale zasady tworzenia pozostaną podobne (lub wręcz identyczne).

Co to są formacje czym ich rozszerzenia a czym wsparcie:

Kręgosłupem Armii Stalowego Legionu są kompanie. 
To one stanowią podstawę wokół których budujesz całą armię. 
Kompania jest odpowiednikiem Detachmentu Space Marines, oznacza to, ze wszystkie jednostki wchodzące w jej skład działają jak jeden oddział i wykonują ten sam przydzielony rozkaz.

Przykład kompanii super ciężkich czołgów
Jeśli chodzi o wyróżniające się jednostki to ja szczególnie polecam zwrócić uwagę na kompanię czołgów, za 650ptk  dostajemy 10 czołgów Leeman Russ (9 zwykłych i 1 Vanquisher) jest to najdroższa kompania ale oferuje najwiekszą sumaryczną siłę ognia i odporność na ciosy. Z drugiej strony za cenę tej kompanii można mieć kompanię piechoty zmotoryzowanej i dwa oddzialy Sentineli, preferencje zależą od stylu gry.
Warto również zwrócić uwagę na Regimental HQ, jest to jedyna kompania z ograniczoną ilością (wszystkich innych możemy brać tyle ile chcemy, Regimental HQ możemy mieć tylko jedno w armii), jest to jedyny sposób zakupu Supreme Commandera.

Każda kompania może, posiadać do 3 unikalnych ulepszeń. 
Oznacza to, że nie mogę w ramach ulepszania kompanii dokupić 3x Hydra (każda za 50ptk) ale mogę kupić jedną Hydrę, jeden zestaw Griffon mortarów i jeden zestaw Hellhoundów.

Przykładowe ulepszenie kompanii, moździerze Griffon.

Ulepszenia kompanii działają tak samo jak ulepszenia Detachmentów Space marines, oznacza to, że ulepszenia sa integralną częścią kompanii do której zostały dodane i działają w ramach jej rozkazów.


Każda kompania pozwala na zakup do dwóch formacji wsparcia (support formation). Formacje te działają jak komapnie, są niezależne od siebie i kompanii w ramach której zostały zakupione, każdej z nich można wydawać osobny rozkaz. Formacjom wsparcia nie można dokupić ulepszeń.


Formacja wsparcia: Pluton super ciężkich czołgów.

Formacja wsparcia: Bateria artylerii Basilisk.

Formacja wsparcia: Sentinele
Wśród formacji wsparcia wyrożnia się formacjia wyrzutni Deathstrike, w armii możemy zawrzeć maksymalnie jedną. O samej formacji i jej użyteczności pisałem już w 2015 roku, wpis jest nadal aktualny i możecie go znaleźć tutaj.

Formacja wsparcia: wyrzutnie Deathstrike.

Ostatnie oddziały dostępne dla dowódców Gwardii to siły sprzymierzeńców: tytany i lotnictwo. Tak samo jak w każdej innej armii, suma punktów przeznaczona na ich zakup nie może przekraczać 1/3 całości armii.

Zasady specjalne:
Armie gwardii mają zaszczyt zawierać w swoich szeregach komisarzy. Za każde rozpoczęte 500 ptk możemy do jednego oddziału (kompanii lub formacji wsparcia) dodać komisarza (jest to darmowe ulepszenie). 
Każdy oddział może zawierać maksymalnie jednego komisarza. 
Jeśli z jakiś powodu mamy więcej komisarzy niż oddziałów, nadmiar przepada. Jeśli nasza armia zawiera supreme commandera piwerszy dostępny komisarz musi dołączyć do jego formacji. 
Pragnę tutaj zaznaczyć jeden potencjalny błąd który sam bardzo często popełniam, komisarz może dołączyć do dowolnej jednostki w danej formacji, nie musi to być sam supreme commander. 
Dzięki temu możemy wykorzystać siłę komisarza do szturmu bez narażania naszego dowódcy.
Należy pamiętać, że lotnictwo i tytany to formacje sprzymierzone i nigdy nie otrzymują one komisarzy.

Na sam koniec zostawiam stworzoną przeze mnie rozpiskę Gwardii Imperialnej na standardowe 3000 punktów. Jest to lista którą wykorzystałem przeciwko Kosmicznym Wilkom która była początkiem mojego poszukiwania składu armii na tegoroczne (2019) drużynowe mistrzostwa Epica w Glasgow.

Aztra Militarum, 3000 POINTS 
Steel Legion (NetEA Army Compendium v2014) 
================================================== 

REGIMENTAL HQ [500] 
Supreme Commander, 12 Infantry, 7 Chimera

MECHANISED INFANTRY COMPANY [450] 
Commander, 12 Infantry, 7 Chimera, Griffon Battery (3 Griffons)

SUPER-HEAVY TANK COMPANY [500] 
3 Shadowsword

ROUGH RIDER PLATOON [150] 
6 Rough Riders

ROUGH RIDER PLATOON [150] 
6 Rough Riders

ARTILLERY BATTERY [250] 
3 Basilisks

DEATHSTRIKE MISSILE BATTERY [200] 
2 Deathstrike Missile Launchers

VULTURE SQUADRON [300] 
4 Vultures

THUNDERBOLT FIGHTERS [150] 
2 Thunderbolts

THUNDERBOLT FIGHTERS [150] 
2 Thunderbolts

SUPER-HEAVY TANK PLATOON [200] 
Shadowsword

12.06.2019

Azarus prime manufactorum

No i w końcu stało się! Uległem własnej słabości i kupiłem Drukarkę 3D, model Ender 3. Składanie tego zajęło długo, wstępna kalibracja zajęła długo i wymagała znajomego i alkocholu, dopracowywanie wydruków nadal trwa ale wstępne wyniki są bardzo, bardzo dobre!

It finally happened! I fell victim to my weakness and bought a 3D printer, an Ender 3 to be exact. Setting it up took a long time, calibrating it took a looong time and required some help and alcohol, fine-tuning the prints are still in progress but my currents results are very, very good!

Po dopracowaniu drukowania górnych warstw wygląda to tak:

After a bit of tweaking with the top layers my  latest prints look like this:


Moje pierwsze wrażenia: "Wow, praktycznie cudowna jakość!".

My initial thoughts: "Wow, this is some superb quality!".
Przy bliższych oględzinach widać, że super cieńkie detale kratownicy silnika zostały uproszczone do płaskich pokryw i okrągłe beczki idealne nie są.

After a closer inspection, you can tell that the super fine details as the top engine grates were simplified to a single plate and the round barrels are not perfect.


Ale poza tymi moim zdaniem trywialnymi pierdołami jakość jest świetna, nawet od spodu nie wygląda to mega tragicznie tak jak na wcześniejszych wydrukach.

But despite those minimal trivial flaws, the quality is outstanding. even the bottom side looks ok comparing to the previous prints.
Model: https://www.thingiverse.com/thing:1298881

Drugi (a w kolejności chronologicznej pierwszy) wydruk to wdzięczna pijawka którą kupiłem jakiś czas temu na Humble Bundle. Chcialem sprawdzić jak czy po naciąganiu pasków drukarka będzie dogóle drukować (bo nie wyglądało na to wstępnie) i jak poradzi sobie z bardziej "obłymi" kształtami. 


Second (first in chronological order) print is a giant leach which I bought some time ago on Humble Bundle. I wanted to check if the printer will work after stretching its belts and how will it handle round objects.


Jak widać poradziła sobie znakomicie!

As you can see it worked excellently!


Górne warstwy wyszły średnio i trzeba było trochę szlifować, udało mi się to na szczęście poprawić w następnych wydrukach.

Top layers turned out way too visible so I had to grind a bit at the top. Luckily I was able to fix this in future prints. 


Efekt wesołego weekenndowego drukowania!

Effects of my weekend printing!


Spodziewaj się większej ilości wydruków i zdecydowanie wpisu podsumowującego moje zdanie w dyskusji "czy drukarki 3d zrewolucjonizują hobby".

You can expect more 3d prints from now on and definitely, a post with my opinion on the "will 3d printing revolutionize wargaming" discussion.

02.06.2019

Kult of Speed + How to Paint
Thanks to my airbrush I was able to paint quite a piece of my white plastic mountain in a standard much better standard than my usual brush painting. If you are still wondering if you should buy an airbrush to paint 6mm minis I assure you, do not hesitate and buy. It is totally worth it!

Dzięki aerografowi byłem w stanie pomalować całkiem spory kawałek góry białego plastiku w standardzie znacznie przekraczającym moje normalne mazianie. Jeśli wachasz się czy warto kupować aerograf do malowania skali 6mm to nie wachaj się więcej i kupuj, zdecydowanie warto!


Starting off are the Kult of Speed Trucks. These trucks will drive boyz to battle. One was upgraded with better dakka (for pure esthetics). These vehicles have two advantages. First of all, they are quick transports, secondly, infantry transported inside can shoot from inside.

Na początek Trucki które będą wiozły boyzów do bitwy, jedna została podrasowana dodatkową wieżyczką aby wzmocnić jej dakka (czysta estetyka). Pojazdy te mają dwie zalety. Po pierwsze są szybkimi transportowcami, a po drugie transportowana w nich piechota może strzelać z ich wnętrza.Second in line were Scorchas, Ork flame weapons. The small range is compensated by a very effective anti-infantry gun. In an assault, they can effectively burn both infantry and tanks but is highly vulnerable for enemy close combat attacks. A minimal distance (big enough to fire at the enemy and small enough to avoid direct contact) should be kept at all times. 


Na drugi rzut poszły Scorche czyli Orkowa broń ogniowa. Mały zasięg rekompensuje skutecznym ogniem przeciw piechotnym. W szturmie potrafi dobrze przypiec czołg przeciwnika ale jest mocno narażona na walkę wręcz, zaleca się trzymać na minimalny dystans (na tyle daleko aby wróg nie zaatakował jej wręcz ale w odległości 15cm tak aby mogła do niego w szturmie strzelać).Deffkoptas, light, swift, agile and dangerous? The last part is discussable. Their main advantage is their mobility and the skimmer ability that allows them to avoid hand to hand combat and perform pop up attacks.

Defkoptery, lekkie szybkie zwinne, czy groźne? Na ten temat zdania są podzielone. Ich główną zaletą jest mobilność i zdolność skimmer która pozwala unikać bezpośrednich ataków wręcz i atakować "z wyskoku".

Second to last (and first in my painting queue) were warbuggies. They were my testing grounds for painting red with an airbrush (that is why one of them is much redder than the rest).

Przed ostatnie (a w kolejności malowania pierwsze) są warbuggy. Te zaprezentowane miały służyć do testowania aerografu (dlatego jeden jest mocno odstający od reszty)

Finally, I finished my Landa crew (which I painted up quite some time ago but did not finish their bases).

Na koniec dokończyłem jeszcze ekipę która w orczej bandzie lata u mnie na landzie (same podstawki, reszta była pomalowana wcześniej).


How to paint (Pojazdy/Vehicles):

If the paint is not airbrush specific it was diluted with distilled water ( the precise formula varies from paint to paint but they oscillate between 1:1 to 1:3 (paint:water).

Jeśli farba nie jest dedykowaną farbą do aerografu to została ona rozcieńczona wodą destylowaną (dokładnych stosunków nie podaję bo są mocno zależne od indywidualnej farby ale oscylują między 1:1 a 1:3).

Airbrush /Aerograf:


  1. Vallejo German Grey
  2. Vallejo Flat Red
  3. (In a few spots/Miejscami) Vallejo Air Rust
  4. (In a few spots/Miejscami) Vallejo Air Orange Rust
  5. (A delicate fog to cover the previous spotting/Lekka mgiełka pokrywająca całość) Vallejo Air Chrome Yellow
  6. Last airbrush step is a delicate Vallejo Flat Red to return the red as a dominant colour.
    Na koniec delikatnie Vallejo Flat Red aby przywrocić dominującą czerwień

Edges:
A mixture of Vallejo Flat Red and GW Yriel Yellow (1:2 or 1:3) OR pure GW Yriel Yellow.

Krawędzie:
Mieszanina Vallejo Flat red i GW Yriel Yellow  (1:2 lub 1:3) lub GW Yriel Yellow.

22.05.2019

Imperial Guard Griffon MortarsOne of the more often used (and until now proxied) company upgrades. For 50 points we get 3 Griffon mortar platforms with the firepower of 3 BP (one small artillery template).

Jedno z często używanych (i dotychczas proxowanych) rozszerzeń. Za 50 punktów otrzymujemy 3 platrofmy moździeżowe Griffon z możliwością ostrzelania wroga 3 BP ( jeden atak artyleryjski wzornikowy). 

Quite useful when engaging a lot of cramped enemies (the worse armour they have the better for us).

Przydatne podczas walki z dużą ilością skondensowanych przeciwników (im mają gorszy pancerz tym lepiej dla nas).Model is available for free here.

Model dostępny bez dodatkowych opłat tutaj.

Painted according to this tutorial.

Pomalowane zgodnie z tym poradnikiem.