16 kwi 2015

Imperial Guard shopping

No i stało się, moja gwardia nie składa się już w 99% z jednostek proxy! Ostatnio udało mi się w bardzo przystępnej cenie dorwać takie oto jednostki.

It finally happened, my Imperial guard is no longer 99% proxy! Not so long ago I was able to buy some original units.


Death Strike launchers

Jest to jednostka bardzo intrygująca, może zadać ekstremalnie duże obrażenia ale tylko jednemu celowi i to najlepiej takiemu którego nie chronią tarcze. Z drugiej strony jest bardzo wrażliwa i podatna na wszelkiego rodzaju ataki.

This unit is very intriguing, it can deal massive amounts of damage but only to a single target (best not protected by shields). On the other hand it is very fragile against all attacks.

Thunderbolt fighter


Standardowy myśliwiec imperium występujący chyba we wszystkich imperialnych listach armii. Zabójczo skuteczny bardzo polecam! Byłem bardzo zdziwiony wielkością modelu, jeśli dysponujecie modelami myśliwców em4 to thunderbolt produkcji GW jest ok 1,5 raza większy.


Standard imperial fighter, probably used in all imperial allied armies. Deadly efficient I really recommend it! I was very surprised with the size of the model, If you have any em4 space fighters than in comparison the GW thunderbolt is 1,5 size bigger.

8 kwi 2015

Easter painting

W tym roku spróbowałem czegoś nowego na Wielkanoc. Spakowałem pędzle, trochę farb i większość jednostek do Epica które chcę pomalować na Pyrkon i udałem się do rodziny. Oto rezultaty:

This year I tried something new for Easter. I packed  all of my brushes, most of my paints and some minis that I want to paint for Pyrkon. Here are the results

Skończyłem działo na ciężkim bunkrze
Finished the gun on my heavy bunkerPomalowałem ostatni brakujący gunwagon. Poszedłem za namową czytelników (Brathaca i Brsuka) i zrobiłem tylko washowanie krawędzi zamiast całości i jestem niezadowolony z rezultatów. Brathacowe rumuńskie sztuczki nie sprawdzają się na orkach :P

Painted the last missing gunwagon. I changed my normal heavy wash to satisfy my readers (Brathac and Borsuk) however I am not satisfied with the result.Grotz

Boyz

Imperial Guard Sniper

Tego pana (oddboy dla big gunz) zrobiłem ponad rok temu. Nie będzie użyty na Pyrkonie ale przypadkiem był w pudełku więc też mu się dostało :)

I made this guy (oddboy for big gunz) over a year ago, he will not be used on Pyrkon but  he was in the box so ;)Imperial Guard InfantryOrkowy Mózgogniot (oddboy dla gunwagonów) na przodzie spróbowałem nowej mieszanki washów (GW Baddab black i Vallejo Fleshtone Shade) gdy wszystko wyschło i wynik mi się spodobał powtórzyłem działanie na tyle pojazdu.

Ork Braincrusha I tried an new wash mix on the front and once I liked it re did the back (not visible on the photos)em4 Fighters Space Marines Land Rider Detachment


2 kwi 2015

Puzzle 3D Notre Dame

Za namową kolegi Borsuka kupiłem ostatnio kilka zestawów Puzzli 3D celem urozmaicenia dostępnych terenów.

Borsuk convinced me to buy some 3D Puzzles to enrich my terrain collection

Początkowo planowałem zakup Empire state building zachęcony pozytywną recenzją jednak dostępność asortymentu szybko zrewidowała moje plany.

At first I planned to buy the Empire state building because it had such a good review, however the content availability in my store quickly changed my plans.

Ogólne wrażenie.


  • Katedra najpiękniejsza nie jest, dość mocno rzucają się w oczy białe krawędzie powstałe na zgięciach elementów oraz szpary powstałe po złożeniu półkolistych elementów.
  • Zestaw był miejscami dość trudny do złożenia - a może po prostu zbyt obawiałem się złamania elementu i pozostawienia brzydkiego śladu zgięcia. 
  • Ponad połowa elementów to charakterystyczne łuki obiegające katedrę dookoła. założyłem kilka z nich i stwierdziłem, że nie da się na nie patrzeć pod kątem bo więcej na nich białego aniżeli tekstury koniec końców powkładałem wybite wcześniej zaślepki i podkleiłem od spodu taśmą klejącą (dla wzmocnienia)
  • Wszelkie ostre narożniki po włożeniu do tymczasowego pudełka pozaginały się, trzeba pomyśleć nad ich usztywnieniem. Może jakieś szpilki?


Overall thoughts

  • The cathedral is not to beautiful, the white fold lines are quite visible to the eye.
  • This set in some places was particularly hard to assemble - this may be because I was afraid to bend it to much and thus create unwanted fold lines.
  • About a half of the elements are the arches running around the cathedral. I assembled a few of them and decided that I will leave them out as in my opinion they make the building more ugly. After putting back the hole masking elements I secured them with some duct tape
  • Every sharp edge on the towers after putting the set to a temporary box got bent, I will have to think a bit about fixing that in the future.


Kilka fotek z budowy

Some assembly picturesPatrząc z perspektywy cena/jakość zestaw wypada jak najbardziej pozytywnie. 
Katedra stanowić będzie ciekawe urozmaicenie pola bitwy. 
Nie użyłem w jej konstrukcji bardzo wielu elementów ale to raczej mój specyficzny gust (no i chcę mieć możliwość układania figurek bezpośrednio na budynku). 
Na pewno da się ulepszyć konstrukcję np ucinając nadmiarowe "bolce" zamalowując białe linie itp. 
Zestaw jest dość duży i delikatny zarazem, jego przenoszenie może wymagać użycia większego pojemnika.
Fanów Battletecha na pewno ucieszy fakt, iż budynek spokojnie uniesie figurki plastikowo żywiczne a pewnie nawet i metalowe

Looking at the price to quality ratio this kit ends up quite nicely.
The cathedral will be a nice enrichment to my battlefield.
I did not use a lot of the original elements while making this but that was just my taste - and I also wanted to be able to easily put miniatures on the building.
For sure one can upgrade this set by for example trimming extra bolt parts, painting up the white fold lines and may other ...
This kit is quite big and fragile, its transportation can cause some issues.
Battletech fans will be glad to hear that this set is easily able to hold any plastic/resin figure and probably metal ones too.