4 lip 2015

Deathstrike tactics

http://vignette1.wikia.nocookie.net/warhammer40k/images/9/98/Deathstrike0000.png/revision/latest?cb=20130303211512


Dla wszystkich nie zaznajomionych z tematem spieszę wyjaśnić, iż deathstrike (uderzenie śmierci) jest specjalnym rodzajem artylerii w Epic Armageddon używanym przez gwardię imperialną.

For all of you not familiar with the topic a Deathstrike is a Special type of artillery used by the imperial guard in Epic Armageddon.

Za 200 punktów możemy zdecydować się na wykupienie do naszej armii oddziału dwóch wyrzutni klasy deathstrike. Na pierwszy rzut oka wszystko brzmi bardzo fajnie! Za niewielki koszt dostajemy jednostkę artyleryjska z nieograniczonym zasięgiem zadająca (jeśli oba strzały trafia) 2k6 obrażeń pojedynczemu celowi!

For 200 points we can purchase a detachment of two Deathstrike launchers. At a First look it all seems wonderful. For a Small Price we get an artillery unit with unlimited range able to deal 2d6 points of damage to a single Target!

Nic tylko brać prawda? A jednak po bliższym przyjrzeniu się możemy zauważyć kilka znaczących wad.

A no brainer you say ? Well after a closer look up we can see a few flaws.

Pancerz wyrzutni graniczy z papierowym jeśli ktoś w nas strzela ma dość dużą szanse na zabicie .

The armor is almost paper thin if someone shoots at them he has quite a chance of killing.

Nawet jeśli nie zabije to za sam fakt ostrzelania oddział ma 1 blast marker i traci 50% siły ognia.
No tak ale kto miałby możliwość zaatakowania moich wyrzutni w pierwszej turze gry?
Odpowiedz jest prosta inna jednostka artyleryjska albo jakiekolwiek myśliwce.

Even if no death occurs the very fact of being shoot grants our detachment a blast marker which reduces the firepower by 50%. 
Who would be able to shoot at my launchers in the first round?
The answer is quite simple either another artillery unit or any kind of fighter.

Przed artylerią wroga ciężko jest się uchronić ale przeciwko myśliwcom możemy wystawić jakiś mały oddział z jedną/dwoma hydrami dla obrony AA.
Można tak oczywiście zrobić ale wtedy na ochronę 200 punktów przeznaczamy co najmniej 200 punktów i zabieg ten szybko przestaje się opłacać

It is hard (if not impossible) to protect yourself from enemy artillery but we can try to discourage enemy aircraft by placing a small unit with two Hydras for some AA defense.
We can do that but soon we will reach a situation where in order to protect 200 points we will us at least 200 points..


Poza tym pozostaje jeszcze fakt,iż wyrzutnie mogą ranić tylko pojedyncze cele. Jeśli przeciwnik nie ma żadnego tytana to w najlepszym razie możemy strzelać do jakichś ciężkich czołgów a w najgorszym za 200pkt zabić dwa zwykłe pojazdy/piechotę.

Besides that we still have the issue that these launchers can damage only single targets. f you enemy does not use a titan then at best you will be able to target some heavy tanks and worst case scenario for 200 points you will be able to kill regular vehicle/infantry. 

Czy zatem ta jednostka ma jakikolwiek sens?

In that case is this unit worth the points? 

Oczywiście że tak! Nie jest to tak wszechstronna jednostka jak kompania Leman Russów ale może spełniać swoją rolę. Głównym celem tej artylerii jest eliminacja tytanów, możliwość zadania od 2 do 12 obrażeń może poważnie uszkodzić (lub nawet zniszczyć) tytana (każde uszkodzenie które ominie tarcze to szansa na trafienie krytyczne)!

Of course yes! It is not as versatile as a Leman Russ tank company but is does it's job. As a titan killer it is able to deal from 2 to 12 damage to a titan, such damage is easily able to damage (or even destroy) a titan (remember that every point of damage has the potential to become a critical hit)!

Jeśli zatem nasz przeciwnik używa tytanów (a ponieważ to Epic większość ludzi jakiegoś będzie mieć) będzie starał się ochronić swoją jednostkę (która całkiem prawdopodobnie jest jego najdroższą jednostką czyli jej wyeliminowanie da nam jeden punkt zwycięstwa) będzie musiał wysłać na nas swoje myśliwce lub ostrzelać artylerią. Innymi słowy albo przyjmie cios na klatę i straci/uszkodzi swoją najcięższą jednostkę albo wykona pierwszy ruch dokładnie tam gdzie chcemy i odda nam inicjatywę.

If your opponent will use titans (an because this is Epic most people will)  he will try to protect his most valuable  unit (most probably his brake their spirit unit) he will have to use his first activation to eliminate our launchers. By doing so he will be forced to move where you want him to move and thus give you the initiative.  

Pamiętajcie również, iż po wystrzeleniu rakiet wyrzutnie nadal mogą się poruszać, atakować (mają po karabinie każda), "wsiąkać" inicjatywę oraz przejmować punkty cele.

Also remember that after firing the launchers can still move, attack (they have a bolter each), soak up the initiative and capture objectives.

Na koniec tej wypowiedzi zafunduję wam jeszcze dwie ciekawostki związane z tymi wyrzutniami:

In the end I have two interesting facts associated with these launchers:

1) Wyobraźcie sobie następującą sytuację:
Przeciwnik przerażony wizją utraty swojego tytana wykonuje pierwszy ruch myśliwcami i strzela do wyrzutni. Nie udaje mu się zabić żadnej z nich ale Blast marker ogranicza siłę ognia o połowę. W naszej turze jedna z wyrzutni strzela (druga nie może gdyż jest przygnieciona). W turze drugiej albo zbieramy wyrzutnie albo wykonujemy ruch i wysuwamy załadowaną na przód tak aby pusta była przygnieciona i w turze trzeciej możemy wystrzelić ostatni z pary pocisków.

1) Imagine a situation:
Your enemy terrified with the vision of loosing his titan uses his first activation to engage the deathstrikes with his fighters. He is unable to kill any of them and only puts a single bast marker on the unit. On your turn you fire one launcher (the other one is suppressed). In round two you can either regroup the unit or move the second launcher up front (so that the empty one becomes suppressed) and can fire the second missile in round three.

2) Ponieważ jest to broń klasy Titan Killer (k6)  za każde trafienie rzucamy k6 wynik sumujemy i odejmujemy od ewentualnych tarcz celu. Jeśli cel nie ma już tarcz a nam pozostały obrażenia do rozdzielenia trafiają one w cel i mają możliwość stać się trafieniami krytycznymi (6 ka k6)

2)Because this is a Titan Killer (d6) for each hit we roll a d6 sum up the results and remove the void shields of the target (if any). If there are no more shields and there is damage left it is dealt to the target.

4 komentarze:

 1. Sposobem na artylerię jest... inna artyleria ;)
  I oczywiście wygranie inicjatywy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No właśnie ta jednostka może być lekiem na przegranie inicjatywy :)

   Usuń
  2. Możliwe, pod warunkiem jednak, że, jak napisałeś, nie stanie się pierwszym cele do ostrzału.

   Usuń
  3. Kiedy właśnie o to chodzi...

   Usuń