Epic Armageddon Ig vs AT


Na jałowej ziemi wśród lasu starych przetwórni i ruin magazynów dało się słychać tąpnięcia. Wśród ruin i piasków na bogów wojny czekali śmiertelnicy. Zwykli gwardziści, niezwykli w swojej odwadze i determinacji wyczekiwali przybycia nieprzyjaciół

In the barren lands amongst a forest of old refineries and ruins of warehouses one could sense a tremble. In the ruins and sands mortals awaited for the gods. Common guardsmen, unique in their courage and determination they waited for the enemies arrival.


Pojedynczo nie mieli żadnych szans jednak ich ilość wyrównywała szanse.

As individuals they did not stand a chance, their numbers however made the odds even


Bogowie wojny sprowadzili ze sobą swoich posłańców!  Przed kroczące maszyny wyrywają się podwieszone piekielna pożoga stalowe sepy chcące spopielić artylerie przeciwnika.

The gods brought their messengers with them! Vultures strapped with hell inferno jump in front of the machines to burn the enemy artillery.
Śmiertelnicy są na taki ruch przygotowani, z ziemi rozlega się klekot artylerii przeciwlotniczej.

The mortals are prepared for such move, the sound of anti aircraft artillery goes off. a z naprzeciwka wyłaniają się dwa myśliwce które przechwytują i posyłają w piasek swoich wrogów.

and from the opposite side a pair of fighters intercept the bombers and send them to the ground.
Gwardziści wiedza, ze aby pokonać potwora należy uciąć mu głowę, dlatego tez skupiają cały swój potencjał na Warlordzie dowódcy najpierw spadają na niego bombowce które okalają go piekielna aura.

The guardsmen know that in order to defeat the monster you need to cut his head off, that is why they focused al of their potential on the Warlord commander, first their bombers fall on him covering him in a fiery inferno.

Jeden z lotników podchodzi do bombardowania zbyt ostro, komputer pokładowy Warlorda z łatwością wylicza jego kurs i posyła go na ziemie śmiertelna dawka pocisków.

One of the pilots goes to hard on his dive, Warlords internal computers easily plot his course and send him to the ground in a blazing fireball.
Myśliwce nieprzyjaciela próbowały przechwycić bombowce jednak te okazały się dla nich za szybkie.

Enemy fighters scramble to intercept the final bomber but do not manage to do so.

Na wrogiego Warlorda spada ogień artylerii,moc jego tarcz spadła do ok 30%. Dowódca widząc, że cały ogień nieprzyjaciela skupia się na nim postanawia wyskoczyć przed szereg i całą moc reaktora przekierować na regeneracje tarcz. Manewr jest śmiały i udaje się ale chwilowe zwycięstwo nie jest gwarantem sukcesu całej bitwy.

Artillery fire falls on the Warlord, his void shields drop to about 30%. The commander seeing that  the enemy is concentrating on him decides to move forward and convert all power to shields. This bald maneuver is successful and restores all of the previously lost void shields.

Imperialne czołgi ruszają do przodu, biało czerwony paradny pancerz wyraźnie odcina się od brązowego piasku dając wrogowi do zrozumienia, iż noszący go żołnierze nie obawiają się śmierci. Strzał 10 luf zatrzymuje się na tarczach jednak jest na tyle intensywny, iż generatory wyłączają się jeden po drugim.

Imperial tanks move forward, their white red parade armor is a sign to the enemy - we are not afraid. 10 barrels fire and stop on the regenerated shields. The fire is so intense that the generators shut down one after another.Do akcji wkracza dzielna piechota. Żołdacy wypadają zza ruin i diun naprędce ustawiają działka automatyczne i odpalają salwę za salwach bron jest zbyt słaba aby zadać tytanowi znaczące uszkodzenia ale ich odwaga jest inspiracja dla innych.

Infantry jumps into the action. Soldiers run from behind ruins and dunes hastily setup their autocannons and fire wave after wave of bullets. Their weapons are to week to hurt the titan but their courage is an inspiration to others.


Gdy ostatnia tarcza spadła nadchodzi czas śmierci! Dwa jej uderzenia biorą na cel niechronionego dowódce. Ogromny huk startu wielkich jak samoloty rakiet, smuga dymu pędząca w stronę metalowej góry. Pierwsza rakieta sięga celu i eksploduje zniszczenia są ogromne i cały tytan chwieje się w posadach. Systemy wewnętrzne zaczynają procedure regeneracji ale jest to bezcelowe gdyż sekundę po pierwszym pocisku tytana trafia drugi.

When the final void shield shuts down it is death time. Two death strikes target the unprotected commander. A giant noise and clouds of smoke follow the plane size rockets as they rush towards the metal mountain. The first of the pair reaches its target and explodes, damage is enormous and the Warlord is barely standing. Internal systems start up the regeneration procedures but do not have the time because less than a second after the first explosion the second missile reaches the titan.Eksplozja jest minimalnie mniejsza jednak oba wybuchy to dla tytana za dużo. Kula ognia przewraca go i otacza Warlord zakończył swój wojenny marsz raz na zawsze.

The second explosion is a bit smaller but way too much for the Warlord. The fireball knocks him down and the titan leader ends its march once and for all.

Pozostałe tytany grupy uderzeniowej próbują odzyskać prowadzenie na prawej flance. Warhound ostrzeliwuje piechotę a Reaver anihiluje 80% czołgów które strzelały do Warlorda. Na lewej flance Para Warhoundow pędzi do przodu osłaniając przy tym ukryte w zabudowaniach roboty.

The rest of the strike group tries to retake the lead on the right flank. Warhound fires at the infantry and the Reaver eliminates 90% of the tanks that shot at the Warlord. On the left flank a pair of Warhounds rushes forward to cover robots hiding in the town.Odpowiedzią na parte Warhoundow są trzy super ciężkie czołgi typu Shadowsword. Ich ogromne działa ostrzeliwują je i niwelują tarcze na jednym z nich.

The Imperial response to the Warhounds are three super heavy Shadowsword tanks. Their huge canons fire at them and strip one of his shields.
Następnie czołgi podjeżdżają bliżej, najpierw ogniem z działek automatycznych zbijają resztę aktywnych tarcz a następnie kilkoma celnymi strzałami z głównego działa posyłają oba Warhoundy na ziemie

Nest the super heavies come up closer, strip the void shields with the autocannons and send both of the titans down with their titan killer cannons.


Ten cios okazuje sie byc konczoncy. Przeciwnicy traca ducha i ratuja sie ucieczka

This blow is the final one. The God Machines loose their spirit and flee.


Wnioski po grze

After game conclusions


Była to pierwsza pełna bitwa przeciwko Markowi! Rozgrywka była bardzo fajna ale niestety zakończyła się moim zwycięstwem już w drugiej turze. 

This was the first full size battle against Mark! Both of us enjoyed the game but sadly I won in round two.

Deathstrikes spisały sie bardzo dobrze, dwa trafienia i dobre rzuty(5 i 6) pozwoliły mi powalić Warlorda jednym silnym ciosem (po uprzednim nawalaniu w niego prawie wszystkim co miałem aby zdjąć jego tarcze).

Deathstrikes did a very good job, two hits and almost max roles (5 and 6) allowed me to take down a Warlord with a single blow (well single after I used almost everything I had to take down his void shields).

Shadowswordy ponownie spisały się jako otwieracze puszek, zbijanie tarcz autocanonami i wywalanie dziur w tytanach coraz bardziej do mnie przemawia :)

Shadowswords again made excellent titan can openers. Stripping the shields with their autocannons and making holes in titans is something I like :)

Absolutnie nie wiem jak walczyć armia tytanow, taktyka przeciwko niej przyszła mi stosunkowo prosto ale nie mam oczywistego rozwiązania na bolączki listy którą prowadził Marek, na pewno zarzucił bym Warlorda na rzecz drugiego Reavera a za różnicę punktów dokupił jeszcze jeden oddział myśliwców.

I have no good Idea on how to fight as the titan army, coming up with a tactic against them was fairly easy but for me there is no obvious solution on how to fix the army Mark created. I would try replacing the Warlord with another Reaver and for the point different include another Thunderbolt fighter wing.

Następnym razem musimy zagrać na pełno wymiarowym stole tak aby tytany mogły wykorzystać swoją przewagę zasięgową. Ta rozgrywka przeprowadzona była na sporo mniejszej powierzchni (120x80) ponieważ była to największa jaką dysponowaliśmy.

Next time we need to play on a full size table so the titans can use their range advantage. This game was played on a area 120x80 cm. Why so small? This was the largest non flor area that we had available.

Komentarze

Publikowanie komentarza