4 cze 2012

Epic Armageddon revenge

Epic Armageddon Battle Report


Pole bitwy / The Battlefield


Tym razem powiększyliśmy trochę pole bitwy do wymiarów 150 x 140 cm. Użyliśmy również zasad układania terenu z kompendium tak więc po podzieleniu pola na 4 kwadraty na każdym z nich po kolei ustawialiśmy po jednym elemencie terenowym aż do momentu gdy na każdym były po 2 tereny.


This time we made the battlefield a bit bigger (150 x 140 cm). We also used terrain rules form the compedium, after selecting 4 square areas each one of them recieved 2 terrain features.

Armie / Armies

Ponownie naprzeciw siebie stanęły siły Space Marines i wyznawców Boga maszyny.
Limit punktowy również pozostał bez zmian (3000 ptk)

Once again Space Marines faced the followers of the Machine god.

[Az] Space Marines:

  • 2x Terminator detachment [+ captain upgrade]
  • 2x Whirlwind
  • Terminator detachment [ + 4x Land rider upgrade ]
  • 2x Assault detachment
  • Reaver Titan


[Borsuk] Adeptus Mechanicus:

  • Artillery detachment [ 9x basilisk]
  • Leman Russ detachment [9x Leeman russ + 1 vanquisher]
  • Super heavy tank company [ 2x shadow sword + 1x stormhammer]
  • Skitrani detachment [ 9x skitrani + tech priest]
  • Warlord Titan

Przebieg rozgrywki / The game


Po początkowym rozstawieniu Borsuk rozpoczął mierzenie zasięgu swoich Bazyliszków, z lekkim niepokojem stwierdziłem że od pierwszej rundy (co rundę) będzie w stanie zasypywać mnie ogniem artyleryjskim o łącznej sile 9BP, trzeba było coś z tym zrobić! Po naszej ostatniej rozgrywce postanowiłem wzmocnić swoje siły szybkiego uderzenia (teleportujących terminatorów) o kapitana który byłby w stanie poprowadzić oba oddziały w jednym szturmie (siła 8 terminatorów mogąca pojawić się w dowolnym miejscu pola bitwy to jednak jest coś z czym trzeba się liczyć). Tę wzmocnioną siłę teleportowałem tuż za jego ustawione w pięknej linii jednostki artyleryjskie.


After the initial deployment Borsuk began measuring his Basilisk range, with tension I noticed that beginning from round one every round he was able to flood my units with artillery fire with a power of 9 BP! Something had to be done! After our last battle I decided to reinforce my fast attack troops (teleporting terminators) with a Captain able to lead both units in one assault(a foce of 8 Terminators able to teleport in any place on the battlefield is a force one has to reckon with). This reinforced force teleported right behind his artillery detachment.


Następnie udany rzut na inicjatywę po czym rozkaz szturmu na artylerię wroga! Po kilku sekundach, gdy ustały krzyki i ucichł zgrzyt ciętego metalu z opadającego popiołu wynurzyły się zakrwawione wraki kompani bazyliszków przyozdobione częściami ciał wrogów imperatora. Wśród nich stały niczym posągi dawnych bogów nienaruszone oddziały najlepszych wojowników zakonnych.

A successful initiative and the captain shouts assault orders upon the enemy artillery! After a few moments when the shouting and sound of teared metal stops, from the fading dust emerge blooded wrecks of the basilisk company przyozdobione with body parts of the Emperors enemies. Amongst these wrecks, like statues of ancient gods the fearless Terminators stood their ground.
Przeciwnik ewidentnie nie przewidział takiego obrotu spraw i nie był z niego zadowolony. Postanowił jak najszybciej wyeliminować zagrożenie które niespodziewanie wniknęło w jego szeregi. Pomimo usilnych starań udało mu się to dopiero w momencie gdy zdobyłem już wygraną.

My enemy did expect such actions and was not happy with them. He decided to quickly eliminate the threat that infiltrated his ranks. Despite many attempts he succeeded only after I achieved victory.Walka zakończyła się dość szybko bo po mniej niż 1,5h

The battle ended quite fast, in less then 1,5 hours

Space Marine victory:

They shall not Pass
Take and HoldStraty końcowe / Final losses
Space marines:
2x Assault detachment
3 terminator units

Adeptus mechanicus:
6x Leman Russ + Vanquisher
5x Skitrani & tech priest
9x Basilisk
Super heavy tanks 3 wounds

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz