1 paź 2015

XXVI ŁPG Emperors blessing - Epic Minigeddon

Po dość długiej przerwie powróciłem na Łódzki Port Gier z Epiciem! Na specjalne życzenie Seema przygotowałem trzy armie w systemie minigeddon (mniejsza wersja Epica, więcej o niej tutaj). Główna zmiana to koszt armii. Zamiast standardowych 3000 górnym limitem punktów jest 1000. 

After a quite long break I returned to Łódzki Port Gier with Epic! For a special request from Seem I prepared three armies for minigeddon (a smaller version of Epic, more about it here).
The main change is noticable in total army cost. Instead of standard 3000 the upper limit drops to 1000.

Fluff

Po zajęciu fortu Rojnego wojska inwazyjne podzieliły się na mniejsze formacje i rozlały po najbliższym otoczeniu. Jedna z tych formacji miała za zadanie zająć bazę zaopatrzeniową Ganhi pełną materiałów budowlanych potrzebnych do wzniesienia umocnionego centrum dowodzenia (pierwotnie materiały te miały zostać zużyte na wykonanie pomnika opatrzności imperatora). Na drodze do zdobycia zasobów stanęły pancerne oddziały zakonne.

After taking fort Rojny the invading forces divided into smaller groups and spread across the land. One of these formations was tasked with capturing the Ganhi supply base full of construction materials needed to fortify the newly created command center (originally these materials were supposed to be used for the creation of a statue of the emperor). 

Atakujący | Invaders:
2 x Baneblade
6 x Leman Russ +Commissar
6 x Rough Rider +Commissar
4 x Sentinel

Obrońca | Defenders:

4 x Whirlwind
4 x Assault Marines
4 x Predator Anihilator
Tactical detachment (3x Rhino, 6x Tactical)

Deployment

Deployment
Deployment SM
Deployment IG
Tacticale ruszają do przodu by schować się przed Lemanami
Tacticals move forward to hide from Leman Russes
Baneblade'y ruszają i strzelają do tacticali (bez strat)
Baneblades move and fire at tacticals (no wounds)

Predatory wyrywają się do przodu i celnym trafieniem krytycznym niszczą jednego Baneblade'a drugi spanikowany ucieka
Predators move up and score one critical hit blowing up the one baneblade sky high, the other one runs in panic.

Płonący baneblade
Burning baneblade

Ridersi pędzą do przodu i chowają się w ruinach
Riders move into the ruins

Czołgi jadą do przodu i strzelają do tacticali (bez skutku)
Russes move forward and fire into the tacticals (dealing no damage)Szturmowcy na pozycjach, artyleria strzela do jeźdźców zabijając większość.
Assault in position, whirlwinds fire on the riders killing most of them
Charge!

Sentinele padają jak muchy
Sentinels are wiped out

Whirlwindy ostrzeliwują Leman Russy
Whirlwinds barrage the Leman Russes

Rough ridersi szarżują i kompletnie niszczą predatory
Rough riders charge and destroy my predators


Tacticale Ostrzeliwują ridersów, zbyt duża ilośc blast markerów łamie oddział
Tacticalls shoot at the raiders, too many blast markers brake the unit

Lemany złamane po kolejnym ostrzale artylerii, banebladowi wreszcie udaje się zebrać
Leemans broken after another artillery barrage, the baneblade finally rallies

Szturmowcy chowają się przed działami Banebled'a
Assault marines hide from the baneblade
Tacticale zajmują magazyn materiałów
Tacticalls take the storage warehouse

Z lotu ptaka
Birds eye view


Szturmowcy przechwytują cel na własnej połowie stołu
Assault marines take the last objective on my side

Pomimo doskonałego zgrania i błyskawicznego działania wojskom inwazyjnym nie udało się zająć składu materiałów potrzebnych do budowy umocnień. Baza polowa wzniesiona na resztkach fortu rojnego jeszcze przez jakiś czas pozostanie "polowa".

Despite their perfect timing and coordination the invading forces were unable to take over Ganhi. The field base used for the invading command center will stay "field" for now


Co do samej rozgrywki wprawne oko zauważy na pewno, że część zdjęć nie jest w kolejności chronologicznej. Bitwa zajęła nam około godzinki i była bardzo przyjemna dla obu stron!

A good eye will spot that not all pictures are in the correct time order. About the battle itself, it lasted for about an hour and was loads of fun for both sides!
2 komentarze:

  1. Czy to nie ten ŁPG, z którego uciekłeś zaraz po grze w epica, nie chcąc zostać na scenariuszu BT? :P

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Ten sam, aczkolwiek nie uciekalem tylko zrobilem taktyczne wycofanie na z gory upatrzone pozycje :)

      Usuń