28mm Skeleton

Ostatnia edycja Figurkowego karnawału niestety mi uciekła ale temat tak mi się spodobał, że postanowiłem zorganizować coś na własną rękę.

The last edition of the miniature carnival passed and I did not have time to even start, however I found the topic (conversions) to interesting that I decided to do a small project on my own.

Zachęcony możliwością klejenia nowych rzeczy zajżałem do pudełka z bitsami, później do drugiego i trzeciego i ze smutkiem stwierdziłem, że nie mam żadnej fajnej konwersji w 6mm na oku. Ponieważ konwersja polega na używaniu w większości już gotowych komponentów całkowite wyrzeźbienie nowej jednostki nie wchodziło w grę.

Encouraged by the possibility of putting new minis together I took a look inside my bits box, later to the second one, the third one and sadly realized that I have no cool idea for a 6mm conversion. Because a conversion was supposed to be based on a original model sculpting a completely new mini was not the case.

Patrzyłem tak smutny aż do momentu w którym zauważyłem, że w ramach bonusu zakupowego ktoś przysłał mi kilka bitsów w 28mm. W połączeniu z resztkami dawnej Warhammerowej kolekcji postanowiłem odtworzyć jednego zwykłego szeregowego szkieleta.

Sadly I watched until inspiration struck! As a bonus to some old purchase I got a few 28mm bits, along with the remains of my old Warhammer collection I decided to recreate a single skeleton.

Oryginalne części to

 • Głowa (za duża jak na głowę GW ale to się wytnie ;)
 • Prawa ręka z mieczem
 • Lewa ręka (technicznie prawa ręka bez dłoni przyklejona na odwrót ;)
 • Nogi a raczej jedna noga a druga urwana pod kolanem
Original parts are:
 • Head (to large for a GW but that's not a problem)
 • Right arm with sword
 • Left arm (technically it a right hand without a palm glued the other way around)
 • Legs or rather a complete single leg and one ripped under the knee


Przy pomocy protetyki osadziłem szkielet na szkielecie stworzonym z kawałków drutu i plastikowych rurek. Następny krok to powiększenie klatki piersiowej i dorzeźbienie z green stufu elementów ubrania/pancerza tak aby pozakrywać wszelkie braki. Lewa ręka zostanie zasłonięta jakąś tarczą więc też nie powinna się rzucać w oczy.

Using some prosthetic I  mounted the skeleton on a basic skeleton made out of peaces of hard wire and plastic pipes. Next step is to increase the size of the rib cage and sculpt elements of armor/clothes using green stuff to hide all the ''bad spots. The left arm will be hidden behind a shield so it should not be visible.

Najbardziej z tego wszystkiego martwi mnie fakt, iż zacząłem śledzić aukcje bitzów w 28mm ;)

The worst part is I started to look at some 28mm bits auctions :)!

Komentarze

 1. No proszę, widzę, że wszedłeś w 28mm. A ten szkielet, to całkiem zgrabne rozpoczęcie bandy do warheima :P
  Tak więc do roboty!

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza