15mm ReyCast terrain [ PL/EN ]

Aby urozmaicić nieco pole bitwy zamówiłem u ReyCast'a trochę 'przeszkadzajek' w skali 15mm. Konstrukcje te były pierwszymi które wykonywał w tej skali ale nie przeszkodziło mu to w wykonaniu kawałka naprawdę solidnej roboty!

To add a little variation to my battlefields I ordered some terrain from RayCast. These constructions were the first he made in 15mm but that did not prevent him from making a really solid piece of work!

Latarnie jakie są każdy widzi, wysokie z elementem świecącym na końcu (na Pyrkonie mieliśmy stół tuż przy oknie, światło padające z niego na latarnię nadawało niesamowity klimat, jakby faktycznie świeciły).

Lanterns: everyone sees how they work - during  Pyrkon we had a table right by the window, the light  from the window bouncing off the lantern gave an amazing atmosphere, as if it was really glowing

Blokady drogowe: mój osobisty faworyt! Takie rzeczy powinny być na każdym stole bitewny, wszędzie pasują, dodają klimatu i zapewniają lekką osłonę naszym piechociarzom

Roadblocks: my personal favorite! Such things should be on every battlefield. They fit everywhere, they add climate and provide a light shield for our infantry


Generator: ciekawa kompozycja, może służyć za punkt świetlny, generator pola siłowego, cel misji i wiele innych ...

Generator: interesting composition, can serve as a point of light, a force field generator, the mission objective, and many more ...

Przystanek autobusowy: widzieliście kiedyś duże miasto bez komunikacji miejskiej? Idealnie pasuje to klimatów miejsko wiejskich, urozmaica teren i gwarantuje osłonę przed deszczem i kulami mniejszego kalibru

Bus stop: have you ever seen a big city without public transportation? It fits perfectly to both urban and rural areas diversifies the landscape and ensures protection against rain and smaller bullets.

 Mały kontener: może pełnić funkcje transportowe jak i utylizacyjne, wielkością zapewnia prawie całkowitą osłonę warto się za nim schować podczas ulicznej strzelaniny

Small container: it can function as transport and trash container, it's size offers almost complete cover so you should consider hiding behind one when participating in an alley gunfight


Ławka: każde miasto je ma a jednak tak rzadko spotyka się je na polach bitew, idealne miejsce na odpoczynek i znalezienie przynajmniej minimalnego poziomu osłony

Bench: every city has them and yet we so rarely meet them on the battlefield, the ideal place to relax and find at least a minimum level of coverDuży kontener: żadne lotnisko/port/magazyn nie ma prawa istnieć bez tego typu elementów, duży solidny obiekt dający osłonę dla co najmniej kilku żołdaków

Large container: no airport / port / warehouse can exist without such elements, a large solid object giving cover for at least a few soldiersTeleporter: jednoosobowy teleporter/winda/budka telefoniczna. Zastosowań jest multum ogranicza cię jedynie wyobraźnia

Teleporter: Single person teleporter / lift / phone booth. Need I say more?Autobus: Skoro mamy przystanki to coś musi między nimi kursować, ta wersja jest prototypem, docelowa będzie wyglądać inaczej aczkolwiek poza nadmierną smukłością ten całkiem mi się podoba

Bus: If we have bus stops than something must run between them. This version is a prototype, the final one will be different, despite that I really like this construction
Szafka: każdy zakład pracy/fabryka/posterunek/szkoła/... je ma. Uniwersalny mebel mogący uratować życie i służyć za cel misji (odbiór paczki)

Cabinet: every workplace / factory / post / school / ... has them. Versatile piece of furniture that could save lives and serve as a mission objective (package pickup)
Jak pewnie zauważyliście wszystkie elementy są z drewna przez co są lekkie ale i wytrzymałe. Elementy z plexy bardzo fajnie dodają charakteru. Ogólnie mówiąc jestem bardzo zadowolony z zakupu i serdecznie polecam zakupy u tego pana!
Modele których użyłem do porównania pochodzą z GZG, Rebel minis, Oddziału Ósmego oraz The Scene

As you probably noticed all elements are made of wood so are lightweight and strong. Elements from plexiglass add character to the constructions. Generally speaking, I am very happy with my purchase and would heartily recommend shopping at this man!
The models which I used for comparison come from GZG, Rebel minis, Oddział Ósmy and The Scene

Komentarze

 1. Fajne. Choć nadal sądzę że ławka na przystanku autobusowym powinna być nieco niżej. Ile Cię to kosztowało?

  OdpowiedzUsuń
 2. Opłaca się, opłaca. Jak pisałem u siebie, cena zależna od wielkości zestawu.

  OdpowiedzUsuń
 3. Odpowiedzi
  1. Nie do konca udany prototyp. Nastepne beda lepsze :)

   Usuń

Publikowanie komentarza