Bogowie Wojny - Robert E. Lee - Union Soldiers
Z przyjemnością prezentują najświeższą porcję wieści z polskiego projektu Bogowie Wojny Robert E. Lee.

With great pleasure I present you the latest news from the Polish project Bogowie Wojny Robert E. Lee

Prezentowane poprzednim razem rzeźby niestety nie odlały się idealnie więc zostaną zastąpione przez nowe które możecie zobaczyć poniżej.

Unfortunately the sculptures that I presented previously did not cast properly and were replaced with the ones that you can see below.


Razem z nową wersją szeregowych wojaków powstała również grupa dowodzenia w której skład wchodzą pułkownik, dwóch chorążych i dobosz.

Along with new regular soldiers a new command group was sculpted. The command consists of a Colonel, two standard-bearers and a drummer.


W realiach BW-Lee pojedyncza brygada będzie się składać z 6 pasków (po 4 wojaków w każdym) 1 paska dowodzenia i 5 pasków z żołnierzami. Tak jak wspominałem ostatnio paski ze zwykłymi wojakami będą miały wymieszaną kolejność jednostek dzięki temu nie będzie wrażenia "wojen klonów" na podstawce.

In BW-Lee a single brigade consists of 6 striped (4 minis in each) 1 stripe of command and 5 stripes of regular soldiers. As I mentioned previously stripes with regular infantry will have a mixed order of units to avoid the "clone wars" effect.

Na rzeźbiarskim warsztacie obecnie przebywają piesi Konfederaci zaraz po nich przyjdzie czas na jazdę, artylerię i generałów. Zaprezentowane powyżej rzeźby lada dzień mają trafić do odlewania, z niecierpliwością czekam na wyniki zabiegu i liczę, że efekt końcowy będzie równie dobry co rzeźba!

Next on the sculpting workbench are Confederate infantryman, right after that it will be time for cavalry, artillery and generals. The sculptures presented above will be sent to casting in a matter of days I cant wait to see the result which I hope to be as good as the sculptures themselves. 

Polecam śledzić bloga i fanpage GM Boardgames aby z nowościami związanymi z Lee i nie tylko być na bieżąco!

I encourage you to like and follow the GM Boardgames blog and fanpage to be up to date with the latest news!


Komentarze

Publikowanie komentarza