Robert E. Lee - Union Militia


Po długim okresie przerwy wracam z najnowszymi wieściami spod sztandaru Bogów Wojny! Torgill przygotował dla nas kolejny tekst przedstawiającynowe jednostki okraszony pięknymi grafikami z epoki!

7th New York State Militia, Camp Cameron, D.C., 1861. (3) - źródło/source Library of Congress


GM Boardgames, firma, która odpowiada za gry „Bogowie wojny – Napoleon” i przede wszystkim „Bogowie wojny – Robert E. Lee”, zaprezentowało nowe rzeźby w skali 6 mm. Przedstawiają one żołnierzy milicji stanowej w armii Unii w roku 1861.
W początkowym okresie wojny secesyjnej panowało wielkie zróżnicowanie mundurów, zdarzały się nawet uniformy przypominające te z epoki napoleońskiej. Dopiero praktyka długich i ciężkich kampanii, a także ograniczenia i wymagania masowej produkcji sprawiły, że mundury bardzo szybko unifikowano, a to co ekstrawaganckie, odrzucano. Stąd też w dalszym okresie wojny mundury milicji stanowej Unii, czy Konfederacji zasadniczo nie różniły się od mundurów armii regularnej.
W 1861 roku było jednak inaczej, dzięki czemu mamy okazję zobaczyć zestaw z zupełnie nowymi mundurami, innymi niż liniowe wojska Unii.
Twórcy wzorowali się na historycznych mundurach 7 i 8 regimentów z Nowego Jorku, których fotografie prezentujemy (źródło: Library of Congress). Dobra dokumentacja fotograficzna ułatwia prawidłowe odwzorowanie tych mundurów.


7th New York State Militia, Camp Cameron, D.C., 1861 - źródło/source Library of Congress

Zestaw składa się z 9 rodzajów figurek. Mamy 4 zwykłych piechurów, oficera, dwóch sztandarowych (jednego z drzewcem sztandaru „narodowego” - flagi USA, drugiego z drzewcem sztandaru regimentu) i dwóch doboszy. Dobosze są nieco niżsi od pozostałych figurek, zapewne z racji tego, iż często byli to młodzi chłopcy.
Wart zauważenia jest fakt, iż twórcy zdecydowali się stworzyć figurki z plecakami. W trakcie wojny secesyjnej żołnierze zdejmowali swoje plecaki, ale zrobienie zestawu milicji w plecakach pozwoli o wiele łatwiej odróżnić ich na polu bitwy od zwykłej piechoty – przy skali tak małej, jak 6 mm ma to szczególne znaczenie.
Zwracają uwagę ciekawe detale, oficer ma kaburę od rewolweru noszoną z przodu na pasie, żołnierze mają manierki, ładownice, torby na kapiszony, czy przytroczone do plecaków koce.
Autorem rzeźb jest Paweł Oleszczuk.

7th New York State Militia, Camp Cameron, D.C., 1861 (7) - źródło/source Library of Congress

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że rzeźby zostaną jak najszybciej odlane i trafią do sprzedaży!

GM Boardgames, the company that is responsible for the games “Gods of War - Napoleon” and above all the “Gods of War – Robert E. Lee”, present new 6 mm scale sculptures for ACW – state militia soldiers in the Union Army in 1861.
At the beginning of the Civil War there was a great diversity of uniforms, there were even uniforms resembling those from the Napoleonic era. Long and hard campaigns very quickly verified uniform nedds, also the needs and limits of mass production caused that everything what was extravagant, was rejected. Therefore from 1862 the state militia uniforms of the Union or the Confederate forces did not differ a lot from the uniforms of the regular army.
But in 1861 it was a different situation. 
In 1861, however, it was different, thanks to which we have the opportunity to see a set with completely distinct uniforms, other than regular Union troops.
The creators modeled on the historical uniforms of 7th and 8th regiments from New York, whose photographs are presented (source: Library of Congress). Good photographic documentation facilitates proper reproduction of these uniforms.

8th New York State Militia (4) - źródło/source Library of Congress


There are 9 poses of figures in this set. We have four ordinary infantrymen, an officer, two flag sergeants (one with the flag of the "national" banner - the US flag, the second with the flag of the regiment) and two drummers. Drummers are slightly lower than the other figurines, probably because they were often young boys.
It is worth noting that the creators decided to create figurines with backpacks. During the Civil War, soldiers took off their backpacks when going to battle, but making a set of militia in backpacks would make it much easier to distinguish them on the battlefield from ordinary infantry - at a scale as small as 6 mm, this is of particular importance.
There are some interesting details, the officer has a gun holster worn on the waist, soldiers have flasks, pouches, cartridge boxes, or blankets strapped to their backpacks.
The author of the sculptures is Paweł Oleszczuk. 

We should hope that the sculptures will be cast as soon as possible and will go on sale! 

8th New York State Militia (2) - źródło/source Library of Congress8th New York State Militia (5) - źródło/source Library of Congress


Komentarze

 1. Ciekawa propozycja... Chętnie sprawdziłbym jak się zachowują te figurki pod pędzlem?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mówisz ogólnie o szóstkach, czy o tym konkretnym zestawie?

   Usuń
 2. Wystarczy poczekać na wydanie albo kupić jeden z już sprawdzonych zestawów :)

  Można kupić np. tutaj
  http://gmboardgames.com/pl/Produkty/

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza