Armoured Thrust Assets

I prepared some scratch build 3mm units for my upcoming Pyrkon event and also for a painting competition on Solaris VII. 

Przygotowałem kilka jednostek w skali 3mm do mojego nadchodzącego punktu Pyrkonowego jak i również na konkurs malarski Solaris VII.


They are made from sprue parts, plastic rods, and metal needles.

Zrobiłem je z wyprasek, plastikowych prętów i metalowych szpilek.
Here are a few comparison pictures with some other scales.

Poniżej kilka fotek porównawczych z innymi skalami.

With 6mm.
Z 6mm.

With 15mm.
Z 15mm.

With 28mm.
Z 28mm.

Komentarze