Epic Armageddon Orks vs Adeptus Titanicus


This battle was a surprise, my opponent bought a new army and wanted to try it out without giving me any heads up and since I do like surprises, I agreed without hesitation! The point limit was 5000 per side, I decided to use my Orks with some minimal air support, the main punching unit were to be my Great Gargant and Gargant.

Ta bitwa była bitwą niespodzianką, mój przeciwnik kupił sobie nową armię i chciał ją wypróbować bez informowania mnie z czego się składa, ponieważ lubię niespodzianki zgodziłem się bez wachania! Limit punktowy to 5000, zdecydowałem się użyć swoich Orków dodając do nich minimalne siły lotnicze. Główną siłą uderzeniową miały być Gargant i Great Gargant.


This time the Orks were in some real trouble. An Emperor class titan, a Warlord, two Reavers and 6 Warhounds (and a small detachment of marines to sweeten things up).

Tym razem Orkowie wpadli w prawdziwe kłopoty, Imperator, Warlord, dwa Reavery i 6 Warhoundów (wraz z małym oddziałem Space Marines na dokładkę).
The initiative was on my side, a swift ride and attack ends in ... no damage at all!

Inicjatywa była po mojej stronie, szybki, agresywny wypad kończy się ... niczym!Orks retain the initiative and run a Fighta bomber squad against the Space Marines artillery.

Orkowie podtrzymują inicjatywę i wykonuja nalot na artylerię Marinesów.


Deffkoptas hide behind a hill. As you can see I am basically trying to bait out the lighter units to reduce the Titan activation count.

Deffkopty chowają się za wzgórzem. Jak widać moją strategią było wyciągnięcie przed linię "lżejszych" jednostek aby zmniejszyć ilość aktywacji przeciwnika.Gargants throw some punches at the Emperor without much luck.

Garganty wykonują kilka strzałów w kierunku imperatora, niestety bez efektów.The final countdown ...

Ostateczne starcie ...


Stompas face off some Warhounds.

Stompy stają naprzeciw Warhoundom.


Great Gargant falls, Warboss dies, the Orks flee and scatter!

Wielki Gargant pada, Warboss umiera, Orkowie panikują i uciekają!In this game, I was outgunned as hell! Not much terrain to use as cover, lots of units that were almost useless against Titans and a charge/trigger happy attitude cost me the game. Despite that I really enjoyed playing, it was a completely new experience for me and the models (thou unpainted) were simply marvelous!

Przewaga ognia w tej grze była zdecydowanie po stronie przeciwnika. Nie miałem za duzo terenu za którym mógłbym się schować  i bardzo dużo moich jednostek było kompletnie bezużytecznych przeciwko tytanom (chociaż to itak nic nie znaczące szczegóły przy moim orczym nastawieniu do bitwy). Mimo przegranej rozgrywka bardzo mi się podobała, była czymś bardzo nowym i odświerzającym. Modele przeciwnika (mimo braku malowania) prezentowały się naprawdę wspaniale!

Komentarze