300 post and 7 years in the making!
It turns out that a small initiative that I started some time ago is actually up and running after over 7 years! To be honest, I never thought that I would end up doing this for so long, and that actually more and more people would read this!

Okazuje się, że eksperyment który zacząłem jakiś czas temu trwa już 7 lat! Szczerze powiedziawszy nigdy nie sądziłem, że będę to robił przez tak długi czas a co dziwniejsze, że będzie to czytać coraz większe grono odbiorców!

Since this is the 300 post I wanted to do something different than usual, a kind of showoff (hence the banner ;), and by something different I mean one of the coolest things in the world ... statistics!

Ponieważ jest to 300 post chciałem zrobić coś nietypowego, trochę się popisać (ponieważ nie robię tego zbyt często ;)), a poprzez nietypowe mam na myśli najfajniejszą rzecz na świecie ... statystykę!

Average monthly display for the past 9 months is around 2000, for a small hobby initiative like this with a rather niche topic I consider this to be a great success, thank you to all!

Średnia miesięczna ilość wyświetleń przez ostatnie 9 miesięcy oscyluje w 2000, jak na małą inicjatywę hobbystyczną z raczej niszowym temate uważam to za wielki sukces za który wszystkim serdecznie dziękuję!

The most used tags are:

Najczęściej używame tagi to:

6mm - with 160 entries (so a bit over half) 
Battle Report - 82 (a bit over 1/4)
Epic Armageddon - 72 (so almost 1/4 of all entries)

6mm - użyty160 razy (więc trochę więcej niż połowa całej treści) 
Battle Report - 82 (ponad 1/4)
Epic Armageddon - 72 (prawie 1/4)


As you can see 6mm is strong in this one! In the recent months, you might have seen an increase in non-6mm games and miniatures (mostly old WHFB and Gaslands). Rest assured that the amount of content will still be mostly 6mm related, but I am wondering a bit into different fields to spice things up a little bit!

Jak widzisz 6mm jest zdecydowanym faworytem! W ostatnich miesiącach mogłeś zobaczyć wzrost projektów w skalach innych niż 6mm (głównie Gaslands i figurkach ze starego WHFB). Możesz być pewien, że ilośc treści 6mm nie ulegnie dużym zmianom, ale muszę przyznać, że zachaczam o inne skale aby nieco urozmaicić treści!

And now for the main course!

A teraz czas na danie główne!

A few years back I started a partnership to popularize 6mm wargaming and help out a Kickstarter project, that was the beginning. The number of partnerships is slowly but steadily growing since that time, I have decided that it's time to publicly show off (since I do not do that often)!
To do that I prepared a separate page describing the partners with which I participated (or am in the process of ) in cool projects.

You can find it here.

Kilka lat wstecz rozpocząłem współpracę z firmą organizującą Kickstartera w celu szerzenia popularności 6mm gier bitewnych, to był początek. Na przestrzeni lat ilość podobnych inicjatyw powoli, ale systematycznie wzrasta. Zdecydowałem, że czas wreszcie się nimi publicznie pochwalić (ponieważ nie robię tego zbyt często)! Aby zrobić to bardziej przyszłościowo dodałem do bloga nową podstronę pokróte opisującą wszystkie projekty/partnerów z którymi współpracowałem.

Możecie ją znaleźć tutaj.

Since I am constantly active on many fronts the site will be surely updated (about which I will, of course, inform you)! Please excuse me but writing this post took way more time than it's length would suggest  (and waaaaaay more than it should!) and I have another ... 12 waiting to be published!

Ponieważ cały czas aktywnie działam na wielu frontach strona będzie na pewno aktualizowana (o czym nie omieszkam cię poinformować)! A teraz wybacz, ale napisanie tego posta zajęło mi zdecydowanie więcej czasu niż jego treść mogła by sugerować (i zdecydowanie więcej niż powinno!) i w kolejce do publikacji czeka ... 12 innych!


As for a see you soon message I would like to ask you what part of this endeavor do you dear reader find the best/worst, any constructive feedback is welcome and dearly appreciated!

Jako wiadomość na "do zobaczenia" chciałbym prosić cię drogi czytelniku o informację która część tego projektu przypadła ci do gustu najbardziej/najmniej, każda konstruktywna krytyka jest mile widziana i szczerze doceniana!

Komentarze

  1. Gratulacje! Życzenia 1000 wpisów i 10.000 czytelników każdego wpisu :)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dzieki, teraz to juz tylko kwestia czasu! Bardzo dlugiego ale zawsze :D

      Usuń

Publikowanie komentarza