Imperial Guard Valkyries


Disclaimer: The models shown here were printed on an older printer than the one that I have now, that's why they can look not as good as the ones that I previously showed you.

Disclaimer: Modele drukowane były na innej drukarce niż ta którą teraz dysponuję dlatego mogę wyglądać gorzej niż to co ostatnio pokazywałem 


Powietrzne desantowce Valkyrie zasilają moją Gwardię imperialną. 
Malowane zgodnie z moim poradnikiem opublikowanym jakiś czas temu.

Valkyrie airborne transports are added to my Imperial Guard.
Painted using the how to tuturial posted some time ago.


Ponieważ nie dysponuję jeszcze Shock Trooperami, będą mi służyć jako zastępczo jako Vulture.

Since I do not have any Shock Troopers I  will use them as Vulture proxies.Komentarze