Epic Armageddon Imperial Guard vs Space WolvesFor this battle, I decided to test out my new Imperial Guard list in which I had 10 activations (Note this battle was done BEFORE the Epic Championships in Glasgow).  Unfortunately, my opponent also had 10 activations and with his strategic ranking of 5 (compared to my 2), I had no chance to outmanoeuvre him.

Do tej bitwy postanowiłem przetestować nową rozpiskę Gwardii Imperialnej w której miałem aż 10 aktywacji (ta bitwa została rozegrana PRZED mistrzostwami w Glasgow). Niestety mój przeciwnik również posiadał taka liczbę a jego dużo wyższa strategia (5 marines vs  2 IG) nie miałem możliwości wymanewrowania go.


Imperial Guard 3000 points:
 • Tank Company + hydra
 • Sentinels
 • Artillery Battery
 • Super Heavy Tank Company
 • Rough Riders
 • Regimental HQ + Hellhounds
 • Marauder Squadron
 • Thunderbolt Squadron
 • Thunderbolt Squadron
 • Thunderbolt Squadron

Space Wolves (from memory):
 • Great company
 • Land Riders
 • Land Speeders
 • Whirlwinds (?)
 • Bikes
 • Scouts - or their equivalent
 • Assault 
 • Thunderbolts
 • Predators
 • Vindicators

Contrary to my usual strategy this time I decided to stay back and wait for the first round or two using my range advantage and charge into battle starting from turn 3.

W przeciwieństwie do swojej zwykłej strategii tym razem postanowiłem przeciwnika wyczekać przez pierwszą turę lub dwie wykorzystując swoją przewagę zasięgu i do boju ruszyć dopiero od tury 3.

The strategy worked partially, due to a high amount of LOS blocking terrain Marines were able to safely approach my left flank and blitz.

Strategia częściowo poskutkowała, niestety ze względu na dużą czystość terenu Marinsi mogli bezpiecznie podejść bardzo blisko mojej lewej flaki i głównego znacznika celu.

Knowing that I will not avoid assaults for too Long does I softened them with some aircraft fire and next doubled up and shot with the regimental HQ. In this battle instead of Griffons I took Hellhounds anti-infantry tanks which proved very deadly!

Wiedząc, że nie uniknę walki najpierw delikatnie zmiękczyłem ich samolotami a następnie prowadziłem i ostrzelałem dowództwem regimentu. Tym razem zamiast zwyczajowych Griffonów wyposażyłem ich w czołgi typu Hellhound które przeciw piechocie sprawdziły się wspaniale.

My target was the formation which was getting ready to assault me next turn. I did not expect the terminators to drop here.

Ruszyłem Regimental HQ na przód aby zranić formację która ewidentnie polowała na assault w następnej turze, nie spodziewałem się terminatorów.Rough riders hold back and guard the blitz.

Rough riders pozostają na tyłach i pilnuja blitza.


Marine predators and land riders despite numerous attempts were unable to punch through the Leman reinforced armour.

Marinsowe Predatory i Land Ridery mimo prób nie były w stanie przebić się przez wzmocniony panczerz Lemanów.


Despite a huge air advantage, I was unable to eliminate enemy fighters or inflict meaningful loses to ground units.

Pomimo posiadania ogromnej przewagi powietrznej nie zdałem wyeliminować myśliwców przeciwnika ani zadać znaczących strat jednostkom naziemny.


The right flank (after moving my MBT's to the centre) collapsed completely. Nothing surprising since it consisted of one Sentinel and one Artillery formation. Both quickly fall prey to wolf assault Marines.


Prawa flanka po przeniesieniu Lemanów do centrum kompletnie się złamała. Nic w tym dziwnego skoro były taśm tylko Sentinele i Artyleria która szybko padła łupem wilczych szturmowców.


Rough riders destroy the land riders which were decimated earlier by my super-heavy tanks.

Rough ridersi niszczą land ridery zdziesiątkowane wcześniej przez moje super ciężkie czołgi.

Leman's break under blast markers, Super heavies move a bit too far upfront and attract an assault of the biggest great company. In the end, it turned out to be a good move since the company released two objectives it was guarding.

Lemany łamią się pod ilością blast markerów, Super ciężkie wysunęły się za bardzo do przodu przez co ściągnęły na siebie szturm największej formacji wroga, na szczęście dzięki temu formacja ta odsłoniła 2 cele których broniła.Last moments of my super heavies.

Ostatnie chwile Super ciężkich.


Assault in motion.

Szturm w trakcie.What initially seemed an error turned out to be my winning move. I was able to move the Regimental HQ remnants in a quick march to capture two objectives and win 1:0 in round four.

To co początkowo wydawało się błędem okazało się powodem mojego zwycięstwa! Zwolnienie dwóch celów przez główną formację pozwoliło mi błyskawicznie przerzucić na nie resztki dowództwa i w czwartej turze wygrać 1 do 0.


A very hard and emotional game in which victory was jumping from side to side!

To była bardzo trudna i emocjonująca rozgrywka w której szale zwycięstwa zmieniały się to na jedną to na druga stronę. 

Komentarze

 1. Cześć,

  Od kilku lat przeprowadzam wywiadu z blogerami którzy dołączyli do Wrota - polska sieć blogów bitewnych. Teraz mam chciałbym porozmawiać na temat Twojego bloga. Jeśli jesteś zainteresowany napisz do mnie na quidamcorvus @ poczta.fm.

  Pozdrawiam,

  OdpowiedzUsuń

Publikowanie komentarza