Mordheim Rescue the Noble - 4 player game


Another battle in the destroyed city of Mordheim. 
This time a new Band of Dark Elves came to town.

Kolejna bitwa w ruinach zniszczonego miasta mordheim. 
Tym razem nowa banda Mrocznych Elfów zawitała do miasta.


Hearing that a nobleman's son got lost in this part of town the dastardly Elves move in to intercept and deliver him to safety (caring more for the gold rather than about the young lad).

Słysząc o zaginionym synu szlachcica który ponoć kręci się po tej części ruin przebiegłe Elfy postanowiły go przejąć aby doprowadzić z powrotem do  Ojca (równocześnie już obliczając ile złota można na takiej robocie zarobić).


For their inconvenience, 3 other warbands (Skaven, Beastmen, Orc) also heard of the missing noble and came in trying to catch the lad.

Niestety trzy inne bandy (Skaven, Beastmen, Orc) również usłyszały o zaginionym synu ( a raczej o nagrodzie za jego odnalezienie) i przybyły na poszukiwania.


Beastmaster and Noble stay in the back while the rest moves swiftly towards the running prize.

Beastmaster i Szlachcic zostają z tyłu podczas gdy reszta rzwawo porusza się w kierunku nagrody.


Skaven decide that they desire Elven flesh!

Skaveni decydują się skosztować Elfiej krwi!


The noble is almost in our grasp when a Troll emerges from around the corner.

Młody szlachcic jest już prawie w naszej garści gdy zza rogu wyłania się Troll.


A Centigor (or something that one day will be one ;) ) emerges from the other corner while one of the Corsair makes a run for it with the Noble.

Zza drugiego rogu wyłania się Centigor (a raczej coś co kiedyś nim będzie ;) ) gdy jeden z Korsarzy ucieka ze Szlachcicem.


Troll catches up and punches the Corsair sending him to the ground. Fortunately, the Command that he received was "Stop them" so once he did so, he also took a short nap, not the brightest lad in the team.

Troll dogania i jednym ciosem powala Korsarza. Na szczęście to niezbyt mądre stworzenie otrzymało rozkaz "Zatrzymaj ich" gdy już tego dokonało stwierdził, że robota wykonana można się chwilę przespać.


Beastmaster and Elf Noble use their crossbows to harass the incoming Skaven.

Beastmaster i Szlachcic używają swoich kusz aby nękać nadchodzących Skavenów.


Operation saving private Noble continues, more Elves secure the priso ... guest and make a run for it.

Operacja ocalić szeregowego Szlachcica trwa, więcej Elfów zabezpiecza wię... gościa i rozpoczyna ucieczkę.


Skaven creep closer.

Skaveni podpełzają bliżej.


Beastmen clash with Orks.

Beastmeni ścierają się z Orkami.


Skaven surround the building using its blindspots.

Skaveni otaczają budynek wykorzystując jego ślepe punkty.


Elves make a run for it!

Elfy ewakułują się!


Bird's eye view of the situation.

Bitwa z lotu ptaka.


Elf Beast Troll combo. Too bad the Elf is in the middle.

Trio Bestio Elfo Trollowe. Szkoda, że Elf jest w samym środku.


Ratogre charges and Nazil a brave Shade is sent to stop him. "I have no time for this nonsense, take care of it" were the last words he heard.

Szczuroogr szarżuje. Nazil, dzielny Shade zostaje wysłany aby go zatrzymać. "Nie mam czasu na te nonsensy, zajmij się tym" to ostatnie słowa jakie usłyszy.


Beastmen and Orks escalate the conflict while Elves evacuate the Noble.

Beastmeni i Orkowie eskalują konflikt, a Elfy ewakuują Szlachcica.


Nazil (as was to be expected) did not last long in the fight.

Nazil (tak jak się spodziewałem) nie przetrwał w walce zbyt długo.


With the rats far away only a single Beastmen was left to deal with.

Ponieważ szczury zostały w tyle, ostatnim zagrożeniem był pojedynczy Beastmen.


While the other bands battled amongst themselves.

Podczas gdy inne bandy zajmowały sie sobą.
The Elves silently sneaked away.

Elfy wymknęły się.


And retrieved the Noble thus grabbing the victory!

Ewakuując Szlachcica ze strefy zagrożenia i osiągając tym samym zwycięstwo!


Komentarze

Publikowanie komentarza