Epic Minigeddon IG vs Eldar


Lately due to many reasons we were playing a lot of Minigeddon. This time it's Imperial Guard Steel Legion vs Biel-Tan Eldar.

Ze względu na zawirowania losu większość z ostatnio rozgrywanych gier to Minigeddon. Ten raport przedstawia zmagania pomiędzy Impertial Guard Steel Legion a Eldar Biel-Tan.

Imperial Guard Steel Legion:
Infantry company - 250 + Commissar 
Leman Russ company - 400 + Commissar
Artillery Battery (Manticores)- 250
Sentinel squadron - 100

Biel-Tan Eldar:

5x Falcon
4x Guardian + Farseer + 3x Support Platform
4x Rangers
3x Night Spinner
8x Dark Reaper

Turn 1:


Tanks activate on a "double" but fail to kill the Eldar artillery, putting only a single blast marker.

Czolgu aktywują się na "double", ale niestety nie są w stanie zniszczyć Eldarskiej artylerii. Kończy się na pojedynczym blast markerze.


Two Manticores "Sustain Fire" at the Falcons killing one and putting a total of 3 blast markers. 
Falcons "Marshall" in response and remove all blast markers.

Dwie Mantikory strzelają na "Sustained Fire" do Falkonów. Zabijają jednego i nakładają w sumie 3 blast markery.
W odpowiedzi Falcony wykonują "Marshall" i zdejmują wszystkie blast markery.


Sentinels move forward to block the Falcons for the next turn.
Eldar Artillery Marshalls and removes all blast markers.
My Infantry stays on overwatch
Eldar artillery moves forward.

Sentinele wysuwają się do przodu aby zablokować Falconom możliwość "wyskoku" na artylerię.
Artyleria Eldarów wykonuje Marshall i zdejmuje wszystkie blast markery.
Imperialna piechota pozostaje na "overwatch".
Eldarska piechota prze do przodu.

Turn 2:

Guard artillery fires at the clustered Eldar infantry doing almost no damage at all.

Gwardyjska artyleria strzela w zgrupowaną Eldarską piechotę nie wyrządzając szkód.

Falcons "advance" and break the Sentinels killing two of them.

Falcony wykonują "advance", zabijają dwa Sentinele i łamią oddział.Lemans fail to activate with sustained fire and fire at the artillery killing two and breaking the unit.

Lemany nite aktywują się i strzelają do artylerii niszczą dwie platformy i łamią oddział.


Eldar Scouts stay on overwatch.
Imperial Infantry stays on overwatch.

Eldarscy Zwiadowcy pozostają na Warcie.
Imperialna piechota pozostaje na Warcie.


Eldar infantry moves forward to cover most of the oasis and the left flank.

Eldarska piechota prze naprzód i zajmuje większość oazy i lewą flankę.


Sentinels fail to rally.

Sentinelom nie udaje się zreorganizować.

Turn 3


Falcons "double" forward and kill a single launcher breaking the unit.

Falcony wykonują "double" flanką i zabijają jedną wyrzutnię łamiąc tym samym oddział.Lemans fail to activate and the game is lost right there. I kill one stand of Eldar infantry to brighten the mood.

Lemanom nie udaje się aktywacja przez co gra jest już w zasadzie skazana na porażkę, na pocieszenie odstrzeliwuję jedną podstawkę Eldarskiej piechoty.


Rangers take up position to block the infantry.

Rangerzy zajmują pozycje blokujące moją piechotę.


Infantry company "marches" and tries to reach the oasis to deny at least a single victory point to the Eldar.

Kompania Imperialnej piechoty "maszeruje" i stara się dotrzeć do oazy by odebrać jeden punkt zwycięstwa Eldarom.Desperate Imperial march.

Piechota imperium w desperackim marszem próbuje zmienić losy bitwy.Unfortunately, it receives fire from the left flank and then gets assaulted from the oasis. Only the Commander with his trusty Commissar survive the slaughter. Both of them hide in the nearby mountains on some "previously secured positions".

Niestety zostaje ostrzelana z lewej flanki a następnie napadnięta z oazy. Rzeźnię przetrwał tylko dowódca z komisarzem którzy skryli się w pobliskich górach ( na tak zwanych z góry upatrzonych pozycjach).Eldars win 3:0 on tun 3 (without blitz and Break their spirit).

Eldarzy wygrywają 3:0 w turze 3 (bez Blitza i Break their spirit).


Conclusions:

Infantry dominates in Minigeddon, they don't even need transports since everywhere is nearby in this format.

An excellent garrison with the Scouts denied me the entire centre field and the defensive tank play combined with not activating them two out of three times basically lost me the game.  

Manticores are a nice asset but I'm not sure if it's worth as much as a 13 stand infantry unit in a game so small.

Wnioski:

Piechota w Minigeddonie króluje, nie potrzeba jej nawet specjalnie transportów, bo mówiąc kolokwialnie wszędzie ma blisko.

Bardzo dobre rozstawienie garnizonu odcięło mnie w zasadzie od środka pola, a zbyt zachowawcza taktyka czołgami w połączeniu z brakiem aktywacji w dwóch z trzech  tur w zasadzie zatrzymała jakiekolwiek natarcie.

Mantikory to dobra jednostka, ale nie wiem czy w tak małej grze równie wartościowa co 13 podstawkowa kompania piechoty.

Date: 2019.11.27

Komentarze

  1. A mówiłeś, że na kwarantannie siedzisz ;)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Na końcu posta jest data kiedy ta rozgrywka była rozgrywana, ta jest z 27.11.2019 :P

      Usuń

Publikowanie komentarza