Rangers of Shadow Deep ghoul and civilians

I'm trying to get as much of my fantasy miniature needs handled by my 3d printer. 
I was able to achieve an ok quality from the very beginning in 6mm scale, not so much in 28mm.
The models below are one of the first that turned out "ok". Printed in mid-2019 I used them mostly for airbrush practice. And since they are already printed and painted might as well use them!

Staram się zaspokoić jak najwięcej potrzeb figurkowo poprzez drukowanie 3D. 
O ile rzeczy w 6mm wychodzą mi całkiem nieźle od początku o tyle 28mm są już trochę gorsze. Jednymi z pierwszych modeli które wyszły "jako tako" są te które prezentuję dzisiaj. Drukowane w okolicach środka 2019 roku posłużyły do podszkalania się w malowaniu aerografem. A skoro je wydrukowałem i pomalowałem to żal ich nie użyć! 

May I present to you: ghoul king, peasant, thief and heretic (the last 3 will be terrified civilians for my Rangers of Shadow Deep games).

Król Ghul, chłop, złodziejka i heretyk (ostatnią trójka będzie robić za przerażonych cywili w Rangers of Shadow Deep).

The models that I used are mostly available from Thingiverse:

Modele są dostępne za darmo poniżej:

Prisoner:

Peasant:

Ghoul:

Thief:
Is a model that prepared in an online program which I do not remember. Turned out pretty bad. 

Ten model tworzyłem w programie online którego nazwy nie pamiętam. Nie wyszedł najlepiej.

This post was written in mid-2019 since that time I got way better at printing (and a bit better at painting).

Ten post zostal stworzony w okolicach polowy 2019, od tego czasu mocno usprawniłem proces drukowania (i trochę malowania).

Komentarze