27 gru 2017

Holiday painting

Świąteczna przerwa pozwoliła mi na pomalowanie kilku figurek. Nie wystrzegłem się błędu na ręce łucznika i nadlewkę potraktowałem jako narośl fiolerowego pryszcza na ręce. Spróbowałem komiksowego stylu malowania podstawek i muszę powiedzieć, że jestem nim zachwycony!
Na życzenie Piotra buty są fioletowo czerwone tak jak nos przywódcy plemienia

Holiday break allowed me to paint a few miniatures. I made a few errors, one, for example, I missed a mold spot on the archer's arm and made it a nice little purple zit. I also tried a new base painting style, more comic cobblestone. By Piotr's request, their shoes are purple-red just like the nose of their warbos.


Ponieważ nie samymi goblinami drużyna stoi potrzebny był jeszcze krasnolud, a że udało mi się jednego nabyć podczas giełdy bitzów. 

Because not only goblins will be in the party we also need a dwarf. Fortunately, I was able to obtain one during one of the bits trades.
Obrzydliwe nadlewki które zauważyłem dopiero na sam koniec malowania.

Disgusting mold lines which I did not notice until the end of painting.


Na dokładkę przypadła mi jeszcze podstawka orkowych storm boyz, potrzeba mi ich tylko jeszcze 5.

As a bonus, I also painted up one stand of ork storm boyz, 5 more to go.

25 gru 2017

Operation Konrad 3 - Chwaty


18 stycznia 1945 roku, po fiasku dwóch poprzednich prób, wojska niemieckie po raz trzeci przystąpiły do kontrataku na okrążony przez sowietów Budapeszt. IV Korpus Pancerny SS zaatakował z okolic Várpalota na północ od jeziora Balaton. 26 stycznia natarcie dotarło do Dunaju, i tam utknęło. Do sforsowania rzeki, i przerwania patowej sytuacji, dowództwo pchnęło doborowe jednostki.

Jest taki czas w roku gdy spotyakmy się przy stole wyciągamy żołnierzykii gramy w Chwaty, ten czas to rok w rok moje urodziny (które w chwili pisania tego posta były jakieś 3 miesiące temu). Tym razem jak pewnie zdążyłeś się domyślić wzięliśmy na tapetę operację Konrad 3.

There is a time when we all gather around the table take out our miniature soldiers and play some Chain Reaction. This time is my birthday which by the time I am writing this post were somewhere about 3 months ago. The theme of our battle was operation Konrad 3.

Borsuczy Rumuno-Węgrzy na Niemieckim sprzęcie szykują się do boju, dopiero w chwili pisania recenzji zauważam jak bardzo zgrały się kamuflarze piechoty i tygrysa.

Borsuks Romanio-Hungarian forces.


Moi dumni Niemieccy Niemcy w towarzystwie Dumy Rzeszy! Chyba pierwszy raz zdażyło się abym grał swoimi w pełni pomalowanymi jednostkami.

My proud German Germans accompanied by The "Pride of the Reich"! I think this is the first time I am playing with my own fully painted minis.


Ostatni widok na pole bitwy zanim wypełni je wojenny zgiełk.

The last view before the battle starts.Rosyjska piechota zajmuje pozycje w  mieście.

Russian infantry setup in town.


Niemcy ruszają przez most. Duma rzeszy używając sprzężonego karabinu maszynowego eliminuhe  czerwonych piechociaży zdobywając pierwsze kości zwycięstwa.

Germans move through the bridge. Pride uses its machinegun and eliminates some infantry gaining our first victory dice.


Rumuni próbują przebić się przez główny most.

Romanians try to cross the main bridge.


Rosyjski SU wyjeżdża z rezerw i eliminuje Dumę rzeszy (Nie bój nic, załoga po wykonaniu swojego zadania wycofała się z płonącego wraku na z góry upatrzone pozycje i już zadomowiła się w nowej maszynie nazwanej oczywiście "Duma Rzeszy 2" [dla prostoty numery w nazwie pomijamy]). 

Russian SU enters from reserve and kills the "Pride" (worry not, the crew is fine, they have completed their task and are now on their way to a new tank).


Czerwone jednostki pancerne wkraczają z rezerwy.

Red armor comes from reserves.Amerykańscy sojusznicy wkraczają na stół. Zapewne zastanawiasz się co tutaj robi oddział Amerykańskich Rangersów, odpowiedź jest całkiem oczywista ... walczy.


American allies enter the table. You are probably wondering what is an American unit doing here, the answer is quite obvious ... fighting!


Dzielna trójka ukryta za workami z piaskiem Johan, Herman i Gunther. Mimo utraty wsparcia pancernego udało się zająć przyczółek po drugiej stronie rzeki.

Dividend trio hidden behind some sandbags Johan, Herman, and Gunther. Despite losing armor support they were able to establish a beachhead on the other side of the river.Amerykanie szybkim krokiem zajmują pozycje w opuszczonym budynku.

Americans take positions in an abandoned building.Samochód pancerny stara się zajść dzielnych Hansów od boku, kto powiedział, że komunistom nie przydaje się religia! Zapewnia świetną osłonę przed tygrysem królewskim!

The armored car tries to flank the trio, who said that communists do not use religion! It provides good support from the King Tiger tank!Tygrys powoli ale zdecydowanie wygrywa wielkokalibrowy pojedynek.

Tiger slowly but steadily wins the high caliber duel.


Po tym powolnym i długawym wstępie rozpoczęła się właściwa masakra. 

8 powalonych 3 rannych i 3 zabitych taki jest wynik z czego 5 powalonych 1 ranny i 2 zabitych należą do Hermana Wiegenlieda. Cały oddział Amerykańskich rangersów okazał się za małym wyzwaniem dla 3 Niemieckich soldatów, Hermana w szczególności. Tak duże straty w ludziach sprawiły, że czerwone wojska zostały sparaliżowane i nie były w stanie dalej walczyć. Kości były dla mnie tego wieczoru łaskawe! Trzeba jednak przyznać, że odkryliśmy pewien mankament systemu na który wcześniej nie zwróciłem uwagi. Długie pojedynki sprawiają, że nie uczestniczący w nich moga zostać na chwilę wykluczeni z gry.


After this long entry, the real bloodbath began.

8 knocked down 3 wounded and 3 killed, that was the score from this 5 knocked down 1 wounded and 2 killed belong to Herman Wiegenleid. The entire American rangers team was not enough to handle the German trio, Herman in particular. Such big losses in manpower forced the reds to retreat and gave us victory!

18 gru 2017

Robert E. Lee - Union Militia


Po długim okresie przerwy wracam z najnowszymi wieściami spod sztandaru Bogów Wojny! Torgill przygotował dla nas kolejny tekst przedstawiającynowe jednostki okraszony pięknymi grafikami z epoki!

7th New York State Militia, Camp Cameron, D.C., 1861. (3) - źródło/source Library of Congress


GM Boardgames, firma, która odpowiada za gry „Bogowie wojny – Napoleon” i przede wszystkim „Bogowie wojny – Robert E. Lee”, zaprezentowało nowe rzeźby w skali 6 mm. Przedstawiają one żołnierzy milicji stanowej w armii Unii w roku 1861.
W początkowym okresie wojny secesyjnej panowało wielkie zróżnicowanie mundurów, zdarzały się nawet uniformy przypominające te z epoki napoleońskiej. Dopiero praktyka długich i ciężkich kampanii, a także ograniczenia i wymagania masowej produkcji sprawiły, że mundury bardzo szybko unifikowano, a to co ekstrawaganckie, odrzucano. Stąd też w dalszym okresie wojny mundury milicji stanowej Unii, czy Konfederacji zasadniczo nie różniły się od mundurów armii regularnej.
W 1861 roku było jednak inaczej, dzięki czemu mamy okazję zobaczyć zestaw z zupełnie nowymi mundurami, innymi niż liniowe wojska Unii.
Twórcy wzorowali się na historycznych mundurach 7 i 8 regimentów z Nowego Jorku, których fotografie prezentujemy (źródło: Library of Congress). Dobra dokumentacja fotograficzna ułatwia prawidłowe odwzorowanie tych mundurów.


7th New York State Militia, Camp Cameron, D.C., 1861 - źródło/source Library of Congress

Zestaw składa się z 9 rodzajów figurek. Mamy 4 zwykłych piechurów, oficera, dwóch sztandarowych (jednego z drzewcem sztandaru „narodowego” - flagi USA, drugiego z drzewcem sztandaru regimentu) i dwóch doboszy. Dobosze są nieco niżsi od pozostałych figurek, zapewne z racji tego, iż często byli to młodzi chłopcy.
Wart zauważenia jest fakt, iż twórcy zdecydowali się stworzyć figurki z plecakami. W trakcie wojny secesyjnej żołnierze zdejmowali swoje plecaki, ale zrobienie zestawu milicji w plecakach pozwoli o wiele łatwiej odróżnić ich na polu bitwy od zwykłej piechoty – przy skali tak małej, jak 6 mm ma to szczególne znaczenie.
Zwracają uwagę ciekawe detale, oficer ma kaburę od rewolweru noszoną z przodu na pasie, żołnierze mają manierki, ładownice, torby na kapiszony, czy przytroczone do plecaków koce.
Autorem rzeźb jest Paweł Oleszczuk.

7th New York State Militia, Camp Cameron, D.C., 1861 (7) - źródło/source Library of Congress

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że rzeźby zostaną jak najszybciej odlane i trafią do sprzedaży!

GM Boardgames, the company that is responsible for the games “Gods of War - Napoleon” and above all the “Gods of War – Robert E. Lee”, present new 6 mm scale sculptures for ACW – state militia soldiers in the Union Army in 1861.
At the beginning of the Civil War there was a great diversity of uniforms, there were even uniforms resembling those from the Napoleonic era. Long and hard campaigns very quickly verified uniform nedds, also the needs and limits of mass production caused that everything what was extravagant, was rejected. Therefore from 1862 the state militia uniforms of the Union or the Confederate forces did not differ a lot from the uniforms of the regular army.
But in 1861 it was a different situation. 
In 1861, however, it was different, thanks to which we have the opportunity to see a set with completely distinct uniforms, other than regular Union troops.
The creators modeled on the historical uniforms of 7th and 8th regiments from New York, whose photographs are presented (source: Library of Congress). Good photographic documentation facilitates proper reproduction of these uniforms.

8th New York State Militia (4) - źródło/source Library of Congress


There are 9 poses of figures in this set. We have four ordinary infantrymen, an officer, two flag sergeants (one with the flag of the "national" banner - the US flag, the second with the flag of the regiment) and two drummers. Drummers are slightly lower than the other figurines, probably because they were often young boys.
It is worth noting that the creators decided to create figurines with backpacks. During the Civil War, soldiers took off their backpacks when going to battle, but making a set of militia in backpacks would make it much easier to distinguish them on the battlefield from ordinary infantry - at a scale as small as 6 mm, this is of particular importance.
There are some interesting details, the officer has a gun holster worn on the waist, soldiers have flasks, pouches, cartridge boxes, or blankets strapped to their backpacks.
The author of the sculptures is Paweł Oleszczuk. 

We should hope that the sculptures will be cast as soon as possible and will go on sale! 

8th New York State Militia (2) - źródło/source Library of Congress8th New York State Militia (5) - źródło/source Library of Congress


13 gru 2017

III Battletech PL convention

Zlot Battletecha powoli staje sie imprezą cykliczną i trzeba poważnie pomyśleć nad zaklepywaniem terminu urlopu. Po raz drugi impreza odbyła się w Warszawie a jej organizator Seem spisał sie na medal!

The annual Battletech convention is actually becoming an annual thing, I think I should consider planning my off time to cover the entire 3 days. This time the convention was placed in Warsaw and its organizer "Seem " did a great job! 

W tym roku udało mi się na imprezę dotrzeć, niestety tylko na jeden dzień (sobota) a ze względu na zawirowania pociągowe wizyta ta była dodatkowo skrócona.

This year I was able to reach the convention just for one day ( day two to be exact, Saturday) and because of some train issues, my visit was shorter than I wanted it to be.

Po wejściu do podziemi przywitał mnie widok zgromadzaonych tam ogrów i troli ;)

After entering the cave I was greeted with a sight of all the ogres and trolls already gathered there ;)


Pierwsza i jedyna gra w którą udało mi się zagrać to Battleforce. Scenariusz autorstwa Ryokena zakładał starcie bliźniaczych sił nad brzegiem morza. Bardzo fajnym dodatkiem (jak się później okazało niezbyt skutecznym) były okręty.

The first and only game I got to play was Battleforce. Ryokens scenario portrayed an encounter of two similar forces battling on the seaside. A very cool addon (but not very powerful) were two huge warships.


Szybka kalkulacja, wykorzystanie mechaniki rozrzutu na swoją korzyść i kapitan mojego Firefly trafia centralnie okręt nieprzyjaciela!

A quick calculation, using the scatter mechanic to my advantage and the captain of my Firefly makes a direct hit on the enemy ship!


Gry nie dokończyliśmy ze względu na zbyt dużą jak na nas, prostych graczy ilośc zasad dodatkowych. Niemniej sam tytuł wydaje się ciekawy i chętnie go jeszcze kiedyś spróbuje.

The game was not finished because of the number of advanced rules. Despite the fact, I really enjoyed it and want to try it out again sometime.


Drugą grą zlotu (którą którą tym razem prowadziłem) było wprowadzenie do Star Army 5150.

The second game of the convention ( this time I was the host) was an introduction to Star Army 5150.


Gracze dostali do swojej dyspozycji po 3 żołnierzy których zadaniem było odnalezienie porzuconego w skrzyni towaru (lub wybicie przeciwnika).

Both players were given 3 grunts, their goal was to either search the 4 scattered boxes and find the desired loot or kill one another.


Jak zwykle mechanika początkowo sprawiła trochę problemów, ale gdy gracze już się z nią oswoili docenili jej kunszt i finezję.


As usual, the game mechanics were hard to understand at first but once grasped players appreciated its craftsmanship and finesse.26 lis 2017

Epic IG vs Space Wolves

Druga Bitwa z Michałem tym razem jego moja Gwardia Imperialna starła się z jego Kosmicznymi Wilkami.

Second Battle with Michał this time My Imperial guard clashed with his Space Wolves.

Pole walki było mocno usiane terenem blokującym linię widoczności co zdecydowanie sprzyjało szturmowej naturze wilków. Wsztstkie cele (poza blitzami) znalazły sie w wąskim pasie otwartego terenu przecinającym środek mapy.


The battlefield was heavy with sight blocking terrain which favored the assault oriented wolves. All objectives were located in an area of open terrain in the middle of the board.


Super ciężkie czołgi i Regimental HQ, te pierwsze w zasadzie nie ruszyły się z miejsca przez całą grę.

Super heavy tanks and Regimental HQ, the first basically did not move from their starting position through the entire game.


Pierwszy ruch wilków to szturm na artylerię która sądziłem, że ze względu na położenie i małe zagrożenie będzie ignorowana przez całą rozgrywkę.

First Wolf move is an unexpected assault on my artillery, Vindicators with some Landing Craft assistance level them to the ground. I did not expect this, I thought that putting the artillery in the far corner would make them a lousy target ane they would be left alone for the entire game.Rough Ridersi szturmują! Mimo sporej przewagi udaje im się zniszczyć tylko jednego Vindicatora.

Rough Riders assault! Despite a big advantage, they are only able to destroy one Vindicator.


Wynik to przegrana i pół oddziału martwe.

The assault is lost and only half of the detachment survives.


Dowódctwo regimentu wykonuje ruch flankujący, mimo absurdalnej ilości ataków (ok 30?) udaje im się zniszczyć tylko 2 podstawki wilczych motocykli.

Regimental HQ performs a double and fires at the bikers,despite a lot of dice being thrown only 2 stands fall under fire.Tura 2 | Turn 2


Jak można się było domyślić Wilki wygrywają inicjatywę i rozpoczynają rundę od zmasakrowania resztek mojej kawalerii.

As one might have suspected the Wolves win initiative and start off by finishing off my Rough Riders.


HQ nie pozostaje dłużne i odpłaca się zniszczeniem wrogich motocykli (kości na zdjęciu to ostateczna ilość trafień).

HQ eliminates the wolf bikes.Reaver przechodzi na krawędź nieprzyjaciela i złomuje dwa Predatory. Zmieniając pozycję wystawia się niebezpiecznie blisko Wilczej piechoty.

Reaver moves on the enemy side and demolishes two predators. The position change puts him pretty close to the enemy infantry.


Oczekiwany szturm nadchodzi chwilę później. Niewielka przewaga liczebna pozwala wilkom zwyciężyć. Tytan traci wszystkie tarcze i jest zmuszony do wycofania się.

The awaited assault happens moments later. The minimal numbers advantage grants victory to the wolves. My Titan lost all of its shields and is forced to fall back.Tura 3 | Turn 3


Na stole pojawiają się Terminatorzy którzy szybkim szturmem ponownie łamią świeżo zebranego tytana.

Terminators teleport in and run a quick assault on the Reaver.


Z początkowych 6 punktów wytrzymałości zostały mu się już tylko dwa, z obawą wycofuję kolosa między drzewa by zapewnić mu minimum ochrony.

From the starting 6  damage points only two are left, with concerne I lose the assault and move the colossus back.


Regimental HQ zajmuje pozycje w pobliskim lesie tuż przy celu i zadaje poważne straty wilczej piechocie.

Regimental HQ  takes up position in a forest near an objective and inflicts heavy damage on the infantry.


Niezrażeni stratami Marines przesuwają się do przodu, następnie przechwytują inicjatywę i wykonują szturm powietrzny. Mimo większych strat (5-3) Gwardii udaje się odeprzeć nieprzyjaciela! 

Despite the losses the Marines move in forward after that they retain the initiative and perform an air assault. Despite bigger losses (5-3) the Guard successfully repels the enemy!


Ponieważ nasz czas dobiegł końca w połowie trzeciej tury uznaliśmy, że bitwa zakończyła się remisem.

Because our time came to an end in the middle of the third round we decided to end the game in a draw.

Rzeczy o których należy pamiętać na przyszłość:
  1. Nie być pazernym przy szturmach Rough Ridersami, są dobrzy ale nie aż tak,
  2. Pamiętać o myśliwcach ustawionych na przechwytywanie wrogich maszyn latających ZANIM te wylądują i przestaną być potencjalnym celem,
  3. Bateria Griffonów jako rozszerzenie do Regimental HQ sprawdza się świetnie a kosztuje tylko 50ptk!
  4. Reaver (w standardowej konfiguracji) jest dobrą jednostką na armie masowe, przy Marinsach których trzon armii stanowią niewielkie oddziały sprawdza się raczej średnio

Things that I should remember in the next battle:

  1. Limit the amount of units units I assault at one time, they are good but not that good,
  2. Remember about fighters set on CAP BEFORE enemy transports land and perform a ground attack.
  3. Griffon battery as an extension for the Regimental HQ turns out to be a very good choice for only 50 points!
  4. The Reaver (in standard configuration) is a good unit for mass armies, for Marines with their small unit composition it's performance is medium at best.